HSB Bostadsrättsförening Hilda i Malmö

Skåne län

Information

Föreningen har till ändamål att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter för permanent boende och lokaler åt medlemmarna till nyttjande utan tidsbegränsning och därmed främja medlemmarnas ekonomiska intressen. Vidare har föreningen till ändamål att främja studie- och fritidsverksamhet inom föreningen samt för att stärka gemenskapen och tillgodose gemensamma intressen och behov, främja serviceverksamhet med anknytning till boendet. Bostadsrätt är den rätt i föreningen, som en medlem har på grund av upplåtelsen. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

Så lyder verksamhetsbeskrivningen för HSB Bostadsrättsförening Hilda i Malmö vars bolagstyp är Bostadsrättsförening.

I Malmö så är HSB Bostadsrättsförening Hilda i Malmö ett av många bolag vars bolagstyp är Bostadsrättsförening och tittar vi till hela Skåne län så finns det ännu fler.

Malmö arbetar för att främja liknande bolag så att det ska trivas både i Malmö och i Skåne län. Redan 1966-11-30 så skapades HSB Bostadsrättsförening Hilda i Malmö och bolaget är har F-skattsedel HSB Bostadsrättsförening Hilda i Malmö har haft det sedan 1994-01-01.

HSB Bostadsrättsförening Hilda i Malmö är även registrerat för moms vilket de har varit sedan 1991-01-01

746001-0163 är organisationsnummret för bolaget som finns i Malmö.

Just nu är HSB Bostadsrättsförening Hilda i Malmö och det finns många bolag som är i Skåne län

Vill ni komma i kontakt med HSB Bostadsrättsförening Hilda i Malmö så går det att nå dem via telefon på 040-949029 fungerar inte det går det att skicka ett brev till bolaget på följande adress: .

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -Brankovic, Giovanna Helena -Karlsson, Björn Gunnar E Thorbjörn -Martyris, Emmanouel -Mashoun, Nancy

Följande personer är på något sätt aktiva inom HSB Bostadsrättsförening Hilda i Malmö är Brankovic, Giovanna Helena som är född 1965 och har titeln Ordinarie ledamot, Karlsson, Björn Gunnar E Thorbjörn som är född 1967 och har titeln Ordinarie ledamot, Martyris, Emmanouel som är född 1932 och har titeln Ordinarie ledamot, Mashoun, Nancy som är född 1978 och har titeln Ordinarie ledamot, Pier, Joachim Andreas som är född 1969 och har titeln Ordinarie ledamot, Skånhamre, Bengt Anders som är född 1957 och har titeln Ordinarie ledamot.