Svenska Betodlarna ek. för.

Skåne län

Information

Svenska Betodlarna ek. för. är ett av många företag som finns i Malmö. Det är nämligen den kommunen som Svenska Betodlarna ek. för. finns i och den tillhör även Skåne län som är ett län fyllt av olika typer av företag som kan vara aktiebolag, enskild firma, handelsbolag m.m.

Svenska Betodlarna ek. för. är F-skattregistrerade och det har företaget varit sedan 1994-01-01.

Svenska Betodlarna ek. för. som idag finns i Skåne län har varit registrerat sedan 1908-01-16. Men sedan 1991-01-01 så har Svenska Betodlarna ek. för. varit momsregistrerat.

Vill man kunna skicka ett brev eller liknande till företaget så gör man det till Elevenborgsv. 4, 230 53, Alnarp. Vill man inte skicka brev utan istället prata med någon på Svenska Betodlarna ek. för. så kan man testa att nå dem på telefon via detta nr: 040-464045.

Malmö arbetar för att företag som Svenska Betodlarna ek. för. ska trivas i kommunen.

I dag är ägarförhållandet för Svenska Betodlarna ek. för.. Det finns flera företag i Skåne län.

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att tillhandahålla tjänster rörande förhandlingar om pris och övriga villkor för odling och leverans av betor, utföra näringspolitisk bevakning samt i övrigt tillvarataga betodlarnas ekonomiska intresse.

Firmatecknare för Svenska Betodlarna ek. för. är följande:
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas var för sig av -Lindqvist, Anders Ingvar -Lundberg, Nils Erling Krister -von Arnold-Grön, Otto Gustav Reinh.

Det finns idag lite personer som är kopplade till Svenska Betodlarna ek. för. och det är följande personer, Lindqvist, Anders Ingvar som är född 1959 och har titeln Extern firmatecknare, Blad, Hans Mårten som är född 1979 och har titeln Ordinarie ledamot, Danielsson, Bo Åke Göran som är född 1950 och har titeln Ordinarie ledamot, Hansson, Hans-Göran Christer som är född 1951 och har titeln Ordinarie ledamot, Hansson, Nils Stefan som är född 1967 och har titeln Ordinarie ledamot, Lundberg, Nils Erling Krister som är född 1958 och har titeln Ordinarie ledamot.Tornérhjelm, Erik Gustaf Nils som är född 1958 och har titeln Ordinarie ledamot, Åkesson, Sven Gunnar som är född 1958 och har titeln Ordinarie ledamot, von Arnold-Grön, Otto Gustav Reinh som är född 1950 och har titeln Ordinarie ledamot.

Organisationsnummer för Svenska Betodlarna ek. för. är 746000-9348.