Sveriges Frö- och Oljeväxtodlare ek för

Skåne län

Information

Att åstadkomma samarbete mellan landets ekonomiska föreningar av frö och oljeväxtodlare och att därigenom främja sina medlemmars och de till dem anslutna odlarnas ekonomiska intressen genom ekonomisk verksamhet i vilekn medlemmarna deltar. I detta syfte skall SFO för sina medlemmars räkning "själv eller genom innehav av aktier eller andelar i annat företag eller genom medlemsföretag" 1. medverka vid träffande av avtal mellan odlare och köpare avseende odlingsvillkor vad gäller såväl oljeväxtfrö som utsädes- och frövaror till andra ändamål, samt utföra marknadsbedömningar för dessa grödor. 2. bedriva utvecklings- och upplysningsverksamhet och i övrigt handlägga ärenden, som berör mer än en medlem och är av betydelse för frö- och oljeväxtodlingens främjande, 3. i övrigt driva verksamhet som är förenlig med vad som ovan nämnts under punkterna 1-2.

Så lyder verksamhetsbeskrivningen för Sveriges Frö- och Oljeväxtodlare ek för vars bolagstyp är Ekonomisk förening.

I Malmö så är Sveriges Frö- och Oljeväxtodlare ek för ett av många bolag vars bolagstyp är Ekonomisk förening och tittar vi till hela Skåne län så finns det ännu fler.

Malmö arbetar för att främja liknande bolag så att det ska trivas både i Malmö och i Skåne län. Redan 1943-11-15 så skapades Sveriges Frö- och Oljeväxtodlare ek för och bolaget är har F-skattsedel Sveriges Frö- och Oljeväxtodlare ek för har haft det sedan 1994-01-01.

Sveriges Frö- och Oljeväxtodlare ek för är även registrerat för moms vilket de har varit sedan 1991-01-01

746000-9330 är organisationsnummret för bolaget som finns i Malmö.

Just nu är Sveriges Frö- och Oljeväxtodlare ek för och det finns många bolag som är i Skåne län

Vill ni komma i kontakt med Sveriges Frö- och Oljeväxtodlare ek för så går det att nå dem via telefon på 040-462080 fungerar inte det går det att skicka ett brev till bolaget på följande adress: .

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -Biärsjö, Karl Johan -Borgqvist, Carl-Anders -Brynell, Hans Göran Filip

Följande personer är på något sätt aktiva inom Sveriges Frö- och Oljeväxtodlare ek för är Biärsjö, Karl Johan som är född 1954 och har titeln Extern firmatecknare, Borgqvist, Carl-Anders som är född 1953 och har titeln Ordinarie ledamot, Brynell, Hans Göran Filip som är född 1961 och har titeln Ordinarie ledamot, Hilmér, Per-Olof Henrik som är född 1964 och har titeln Ordinarie ledamot, Lundén, Fredrik Ove Gunnar som är född 1963 och har titeln Ordinarie ledamot, Merin, Lars Johan som är född 1959 och har titeln Ordinarie ledamotRyberg, Jarl Harald som är född 1955 och har titeln Ordinarie ledamot, Wallin, Maria Eleonore som är född 1960 och har titeln Ordinarie ledamot, .