Riksbyggens Bostadsrättsförening Odonvidet

Skåne län

Information

746000-8274 är organisationsnummer för företaget Riksbyggens Bostadsrättsförening Odonvidet. Organisationsnummer används för att hålla koll på alla organisationer genom ett unikt nr som i sin tur är kopplat till organisationen.

Bolagstypen som Riksbyggens Bostadsrättsförening Odonvidet är Bostadsrättsförening. Det finns idag flera olika Bostadsrättsförening i Malmö som är den kommunen som Riksbyggens Bostadsrättsförening Odonvidet finns i.

Riksbyggens Bostadsrättsförening Odonvidet har varit registrerat sedan 1962-02-15 och det finns flera företag i Skåne län som har funnits sedan dess.

Bolaget är aktivt och det har det varit sedan ett tag tillbaka. Företaget är ej registrerat för F-skatt vill man istället veta hur det står till med momsen för Riksbyggens Bostadsrättsförening Odonvidet så kan det vara bra att veta att de inte är momsregistrerade.

Riksbyggens Bostadsrättsförening Odonvidet är och det finns flera bolag i Malmö som också är .

Firmatecknare för Riksbyggens Bostadsrättsförening Odonvidet är följande:
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -ledamöterna

Vill ni komma i kontakt med Riksbyggens Bostadsrättsförening Odonvidet så kan ni göra det på telefon genom eller genom brev på följande adress:
Stadiong. 10, 214 32, Malmö

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus, mot ersättning, till föreningens medlemmar upplåta bostadsrättslägenheter för permanent boende om inte annat särskilt avtalas, och i förekommande fall lokaler, till nyttjande utan begränsning i tiden. Föreningen skall i sin verksamhet även i övrigt främja de kooperativa idéerna, i första hand inom bostadsförsörjningen.

Det finns olika personer som har en koppling med Riksbyggens Bostadsrättsförening Odonvidet och det är Andersson, Magnus Johan Fredrik som är född 1980 och har titeln Ordinarie ledamot, Chronström, Kjell Åke Georg som är född 1945 och har titeln Ordinarie ledamot, Gustavsson, Anna Jenny Sofie som är född 1979 och har titeln Ordinarie ledamot, Larsson, Hans Rune som är född 1953 och har titeln Ordinarie ledamot, Larsson, Johan Christian som är född 1969 och har titeln Ordinarie ledamot, Ohlsen Bergström, Ingrid Helene som är född 1954 och har titeln Ordinarie ledamotRausin, Eva Annika Marie som är född 1965 och har titeln Ordinarie ledamot, Fyhr, Ann Bodil som är född 1964 och har titeln Suppleant, Vakili-Sadeghi, Zahra som är född 1957 och har titeln SuppleantÖgren, Glenn Olof som är född 1955 och har titeln Suppleant