Riksbyggens Bostadsrättsförening Pyramiden i Malmö

Skåne län

Information

Riksbyggens Bostadsrättsförening Pyramiden i Malmö hittar ni ett Skåne län som inte är som andra län. I Skåne län hittar ni Malmö som är den kommunen där Riksbyggens Bostadsrättsförening Pyramiden i Malmö finns. I Malmö så finns det många olika Bostadsrättsförening och i Skåne län så finns det ännu fler Bostadsrättsförening. Riksbyggens Bostadsrättsförening Pyramiden i Malmö tillhör bolagstypen Bostadsrättsförening och bolaget har ej F-skatt. Riksbyggens Bostadsrättsförening Pyramiden i Malmö har funnits sedan .

Vill ni skicka post till Riksbyggens Bostadsrättsförening Pyramiden i Malmö så kan ni göra det genom att skicka er post till Uddeholmsg. 30, 214 50, Malmö men känner ni att ni istället vill försöka nå bolaget genom telefon så kan ni nå dem på 040-191904.

Malmö arbetar för att bolag ska trivas samtidigt verkar även Skåne län för att locka till sig fler bolag.

Riksbyggens Bostadsrättsförening Pyramiden i Malmö har idag 746000-8167 som sitt organisationummer.

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -ledamöterna är den som för stunden ansvarar för Riksbyggens Bostadsrättsförening Pyramiden i Malmö

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus, mot ersättning, till föreningens medlemmar upplåta bostadsrättslägenheter för permanent boende om inte annat särskilt avtalas, och i förekommande fall lokaler, till nyttjande utan begränsning i tiden. Föreningen skall i sin verksamhet även i övrigt främja de kooperativa idéerna, i första hand inom bostadsförsörjningen.

I Riksbyggens Bostadsrättsförening Pyramiden i Malmö så finns följande personer som är verksamma på ett eller annat sätt, och det är Andersson, Mats Roland som är född 1957 och har titeln Ordinarie ledamot, Barnekow, Linda Eva som är född 1977 och har titeln Ordinarie ledamot, Ek, Tommy Mattias som är född 1981 och har titeln Ordinarie ledamot, Gårdell, Carina Susanne som är född 1961 och har titeln Ordinarie ledamot, Holmberg, Johan Jan Christoffer som är född 1981 och har titeln Ordinarie ledamot, Möller-Kristensen, Michael som är född 1971 och har titeln Ordinarie ledamotParuchuri, Ravi Kishore som är född 1976 och har titeln Ordinarie ledamot, Boldt, Sussi som är född 1978 och har titeln Suppleant, Broholm, Jan Pontus Göran som är född 1984 och har titeln SuppleantHanevik, Sara Kristina som är född 1979 och har titeln SuppleantRenå, Hans Anders Fredrik som är född 1981 och har titeln Suppleant.