Limhamns Hantverksförenings Byggnadsförening u p a

Skåne län

Information

746000-6864 är organisationsnummer för bolaget Limhamns Hantverksförenings Byggnadsförening u p a. Organisationsnummer används för att hålla koll på alla organisationer genom ett unikt nr som i sin tur är kopplat till organisationen.

Bolagstypen som Limhamns Hantverksförenings Byggnadsförening u p a är Ekonomisk förening. Det finns idag flera olika Ekonomisk förening i Malmö som är den kommunen som Limhamns Hantverksförenings Byggnadsförening u p a finns i.

Limhamns Hantverksförenings Byggnadsförening u p a har varit registrerat sedan 1923-04-30 och det finns flera bolag i Skåne län som har funnits sedan dess.

Bolaget är aktivt och det har det varit sedan ett tag tillbaka. Bolaget är registrerade för F-skatt vilket de har varit sedan 1994-01-01 vill man istället veta hur det står till med momsen för Limhamns Hantverksförenings Byggnadsförening u p a så kan det vara bra att veta att de är momsregistrerade vilket de också har varit sedan 1994-01-01.

Limhamns Hantverksförenings Byggnadsförening u p a är och det finns flera bolag i Malmö som också är .

Firmatecknare för Limhamns Hantverksförenings Byggnadsförening u p a är följande:
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas var för sig av -Hansson, Karl Lennart -Wikström, Erik Berne

Vill ni komma i kontakt med Limhamns Hantverksförenings Byggnadsförening u p a så kan ni göra det på telefon genom eller genom brev på följande adress:
Järnvägsg. 51, 216 16, Limhamn

Att i Malmö stad förvärva lämpliga fastigheter eller inköpa tomter för uppförande av byggnader samt att dessutom för- värva lösegendom för åstadkommande dels av lokaler för med- lemmarnas av Limhamns Hantverksförening gemensamma behov och dels lokaler till uthyrning.

Det finns olika personer som har en koppling med Limhamns Hantverksförenings Byggnadsförening u p a och det är Andersson, Sven Ulf Agnar som är född 1955 och har titeln Ordinarie ledamot, Engdahl, Kjell Otto Gunnar som är född 1930 och har titeln Ordinarie ledamot, Hansson, Karl Lennart som är född 1934 och har titeln Ordinarie ledamot, Nyström, Kaj Jerle Ragnvald som är född 1933 och har titeln Ordinarie ledamot, Wikström, Erik Berne som är född 1941 och har titeln Ordinarie ledamot, Hansson, Nils Håkan som är född 1963 och har titeln Suppleant