HSB Bostadsrättsförening Stenbocken i Malmö

Skåne län

Information

Föreningen har till ändamål att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter för permanent boende och lokaler åt medlemmarna till nyttjande utan tidsbegränsning och därmed främja medlemmarnas ekonomiska intressen. Vidare har föreningen till ändamål att främja studie- och fritidsverksamhet inom föreningen samt för att stärka gemenskapen och tillgodose gemensamma intressen och behov, främja serviceverksamhet med anknytning till boendet. Bostadsrätt är den rätt i föreningen, som en medlem har på grund av upplåtelsen. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

Så lyder verksamhetsbeskrivningen för HSB Bostadsrättsförening Stenbocken i Malmö vars bolagstyp är Bostadsrättsförening.

I Malmö så är HSB Bostadsrättsförening Stenbocken i Malmö ett av många bolag vars bolagstyp är Bostadsrättsförening och tittar vi till hela Skåne län så finns det ännu fler.

Malmö arbetar för att främja liknande bolag så att det ska trivas både i Malmö och i Skåne län. Redan 1960-10-15 så skapades HSB Bostadsrättsförening Stenbocken i Malmö och bolaget är har F-skattsedel HSB Bostadsrättsförening Stenbocken i Malmö har haft det sedan 1994-01-01.

HSB Bostadsrättsförening Stenbocken i Malmö är även registrerat för moms vilket de har varit sedan 2007-01-11

746000-6229 är organisationsnummret för bolaget som finns i Malmö.

Just nu är HSB Bostadsrättsförening Stenbocken i Malmö och det finns många bolag som är i Skåne län

Vill ni komma i kontakt med HSB Bostadsrättsförening Stenbocken i Malmö så går det att nå dem via telefon på fungerar inte det går det att skicka ett brev till bolaget på följande adress: .

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -Andersson, Sven Inge Roland -Areschoug, Lars Göran -Bäckström, Karin Ingela -Nauwelaertz de Agé, Camilla Susanne

Följande personer är på något sätt aktiva inom HSB Bostadsrättsförening Stenbocken i Malmö är Andersson, Sven Inge Roland som är född 1949 och har titeln Ordinarie ledamot, Areschoug, Lars Göran som är född 1947 och har titeln Ordinarie ledamot, Bäckström, Karin Ingela som är född 1957 och har titeln Ordinarie ledamot, Holmberg, Ingrid Marta som är född 1942 och har titeln Ordinarie ledamot, Nauwelaertz de Agé, Camilla Susanne som är född 1956 och har titeln Ordinarie ledamot, Sandgren, Bo Göran Christer som är född 1942 och har titeln SuppleantWallström, Lars Anders Evert som är född 1955 och har titeln Suppleant, .