Bostadsrättsföreningen Kirseberg

Skåne län

Information

746000-6179 är organisationsnummer för verksamheten Bostadsrättsföreningen Kirseberg. Organisationsnummer används för att hålla koll på alla organisationer genom ett unikt nr som i sin tur är kopplat till organisationen.

Bolagstypen som Bostadsrättsföreningen Kirseberg är Bostadsrättsförening. Det finns idag flera olika Bostadsrättsförening i Malmö som är den kommunen som Bostadsrättsföreningen Kirseberg finns i.

Bostadsrättsföreningen Kirseberg har varit registrerat sedan 1949-09-15 och det finns flera verksamheter i Skåne län som har funnits sedan dess.

Bolaget är aktivt och det har det varit sedan ett tag tillbaka. Bolaget är ej registrerat för F-skatt vill man istället veta hur det står till med momsen för Bostadsrättsföreningen Kirseberg så kan det vara bra att veta att de inte är momsregistrerade.

Bostadsrättsföreningen Kirseberg är och det finns flera verksamheter i Malmö som också är .

Firmatecknare för Bostadsrättsföreningen Kirseberg är följande:
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -Kjellberg, Karl Erik -Kreutzberg, Paul Roland -Nilsson, Bengt Ingemar

Vill ni komma i kontakt med Bostadsrättsföreningen Kirseberg så kan ni göra det på telefon genom eller genom brev på följande adress:
Ryttareg. 1 C, 212 43, Malmö

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta lägenheter åt medlemmarna för nyttjande utan begränsning i tiden. En medlems rätt i föreningen, på grund av en sådan upplåtelse, kallas bostadsrätt. En medlem som innehar en bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

Det finns olika personer som har en koppling med Bostadsrättsföreningen Kirseberg och det är Kjellberg, Karl Erik som är född 1968 och har titeln Ordinarie ledamot, Kreutzberg, Paul Roland som är född 1965 och har titeln Ordinarie ledamot, Nilsson, Bengt Ingemar som är född 1946 och har titeln Ordinarie ledamot, Jönsson, Ann-Kristin Birgitta som är född 1967 och har titeln Suppleant, Pålsson, Emelie Daisy som är född 1985 och har titeln Suppleant, Wilke, Mats Petter som är född 1981 och har titeln Suppleant