HSB Bostadsrättsförening Priorn i Malmö

Skåne län

Information

Bostadsrättsförening finns det flera av i Malmö och HSB Bostadsrättsförening Priorn i Malmö är ett av dem. Skåne län är ett stort län där det finns många verksamheter där och HSB Bostadsrättsförening Priorn i Malmö är ett av dem. Statusen för HSB Bostadsrättsförening Priorn i Malmö är att Bolaget är aktivt.

HSB Bostadsrättsförening Priorn i Malmö är ett Bostadsrättsförening och skapades 1944-04-29. Det finns flera olika verksamheter i Skåne län som är ett stort län. Malmö där verksamheten finns i jobbar för att verksamheter som HSB Bostadsrättsförening Priorn i Malmö ska trivas.

I Malmö så finns det flera olika verksamheter som är F-skattregistrerade.

Föreningen har till ändamål att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter för permanent boende och lokaler åt medlemmarna till nyttjande utan tidsbegränsning och därmed främja medlemmarnas ekonomiska intressen. Vidare har föreningen till ändamål att främja studie- och fritidsverksamhet inom föreningen samt för att stärka gemenskapen och tillgodose gemensamma intressen och behov, främja serviceverksamhet med anknytning till boendet. Bostadsrätt är den rätt i föreningen, som en medlem har på grund av upplåtelsen. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

Gillar man fakta om moms så är det bra att veta att HSB Bostadsrättsförening Priorn i Malmö inte är momsregistrerat.

Idag är HSB Bostadsrättsförening Priorn i Malmö och det finns flera verksamheter som är det idag i Malmö.

Vill man komma i kontakt med HSB Bostadsrättsförening Priorn i Malmö så kan man välja två tillvägagångssätt det ena är att ringa dem på .

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -Carlsson, Ulf Magnus -Dahlén, Ann Marie -Kasselring, Boel Åsa Margareta -Mellegård, Gun Ingrid.

De som är på något sätt har med HSB Bostadsrättsförening Priorn i Malmö är Carlsson, Ulf Magnus som är född 1971 och har titeln Ordinarie ledamot, Dahlén, Ann Marie som är född 1955 och har titeln Ordinarie ledamot, Heijkenskjöld, Mats Erik G Oscar som är född 1949 och har titeln Ordinarie ledamot, Kasselring, Boel Åsa Margareta som är född 1970 och har titeln Ordinarie ledamot, Mellegård, Gun Ingrid som är född 1938 och har titeln Ordinarie ledamot, Sandram, Hans Olle Anders som är född 1945 och har titeln Ordinarie ledamotBorg, Carl Henrik som är född 1971 och har titeln Suppleant, Jonasson, Emma Kristina som är född 1972 och har titeln Suppleant, Karlsson, Karl Mattias som är född 1973 och har titeln Suppleant.

HSB Bostadsrättsförening Priorn i Malmö har 746000-6120 som sitt organisationsnummer.