HSB Bostadsrättsförening Stenmården i Malmö

Skåne län

Information

HSB Bostadsrättsförening Stenmården i Malmö är en verksamhet som finns i Malmö. I HSB Bostadsrättsförening Stenmården i Malmö finns det lite olika personer som är förknippade och det är Djurhag, Ulf Helge Christer som är född 1957 och har titeln Ordinarie ledamot, Karlsson, Hans Christer som är född 1943 och har titeln Ordinarie ledamot, Svenonius, Sten Agne Tord som är född 1948 och har titeln Ordinarie ledamot, Werner, Håkan som är född 1941 och har titeln Ordinarie ledamot, Wirén, Roland Gunnar som är född 1955 och har titeln Ordinarie ledamot, Fischer, Jon Peter Mikael som är född 1971 och har titeln SuppleantMalmqvist, Erik Håkan som är född 1965 och har titeln Suppleant, .

Vill man kunna komma i kontakt med HSB Bostadsrättsförening Stenmården i Malmö så kan man göra det på flera sätt, ett sätt är att skicka brev till dem på följande adress: . Vill ni inte kontakta verksamheten på det sättet så kan ni försöka att nå HSB Bostadsrättsförening Stenmården i Malmö på telefon .

Föreningen har till ändamål att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter för permanent boende och lokaler åt medlemmarna till nyttjande utan tidsbegränsning och därmed främja medlemmarnas ekonomiska intressen. Vidare har föreningen till ändamål att främja studie- och fritidsverksamhet inom föreningen samt för att stärka gemenskapen och tillgodose gemensamma intressen och behov, främja serviceverksamhet med anknytning till boendet. Bostadsrätt är den rätt i föreningen, som en medlem har på grund av upplåtelsen. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

Idag är HSB Bostadsrättsförening Stenmården i Malmö av bolagstypen Bostadsrättsförening.

HSB Bostadsrättsförening Stenmården i Malmö är ett av många verksamheter som finns i Skåne län och Malmö arbetar för att verksamheter ska trivas i kommunen.

HSB Bostadsrättsförening Stenmården i Malmö innehar F-skattsedel och det har de haft sedan 1994-01-01 och HSB Bostadsrättsförening Stenmården i Malmö är även registrerat för mervärdesskatt vilket de har varit sedan 1998-01-01.

√ Vill man veta vilka det är som är firmatecknare för HSB Bostadsrättsförening Stenmården i Malmö så är det följande:
Firman tecknas, förutom av styrelsen, av Ulf Djurhag, Christer Karlsson, Sten Svenonius och Håkan Werner, två i förening.

HSB Bostadsrättsförening Stenmården i Malmö har 746000-6062 som sitt organisation och statusen för verksamheten är Bolaget är aktivt.

Idag finns det flera olika verksamheter som är Bolaget är aktivt i Skåne län.