HSB Bostadsrättsförening Ribe i Malmö

Skåne län

Information

Bostadsrättsförening finns det flera av i Malmö och HSB Bostadsrättsförening Ribe i Malmö är ett av dem. Skåne län är ett stort län där det finns många bolag där och HSB Bostadsrättsförening Ribe i Malmö är ett av dem. Statusen för HSB Bostadsrättsförening Ribe i Malmö är att Bolaget är aktivt.

HSB Bostadsrättsförening Ribe i Malmö är ett Bostadsrättsförening och skapades 1946-02-28. Det finns flera olika bolag i Skåne län som är ett stort län. Malmö där bolaget finns i jobbar för att bolag som HSB Bostadsrättsförening Ribe i Malmö ska trivas.

I Malmö så finns det flera olika bolag som är F-skattregistrerade.

Föreningen har till ändamål att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter för permanent boende och lokaler åt medlemmarna till nyttjande utan tidsbegränsning och därmed främja medlemmarnas ekonomiska intressen. Vidare har föreningen till ändamål att främja studie- och fritidsverksamhet inom föreningen samt för att stärka gemenskapen och tillgodose gemensamma intressen och behov, främja serviceverksamhet med anknytning till boendet. Bostadsrätt är den rätt i föreningen, som en medlem har på grund av upplåtelsen. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

Gillar man fakta om moms så är det bra att veta att HSB Bostadsrättsförening Ribe i Malmö är momsregistrerat och det har de varit sedan 2008-01-31.

Idag är HSB Bostadsrättsförening Ribe i Malmö och det finns flera bolag som är det idag i Malmö.

Vill man komma i kontakt med HSB Bostadsrättsförening Ribe i Malmö så kan man välja två tillvägagångssätt det ena är att ringa dem på .

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -Custance Perruca, Faustino Juan -Johansson, Mats Jan Gunnar -Nilsson, Stig Erik -Sundström, Karin Elisabeth.

De som är på något sätt har med HSB Bostadsrättsförening Ribe i Malmö är Almgren, Erik Arne som är född 1961 och har titeln Ordinarie ledamot, Custance Perruca, Faustino Juan som är född 1976 och har titeln Ordinarie ledamot, Johansson, Mats Jan Gunnar som är född 1971 och har titeln Ordinarie ledamot, Lind Wiberg, Bibbi Birgitta Ellen J som är född 1948 och har titeln Ordinarie ledamot, Nilsson, Stig Erik som är född 1941 och har titeln Ordinarie ledamot, Pileborg, Joachim Jörgen som är född 1973 och har titeln Ordinarie ledamotSundström, Karin Elisabeth som är född 1958 och har titeln Ordinarie ledamot, Almgren, Susann som är född 1964 och har titeln Suppleant, Laudon, Johan Olof Jesper som är född 1977 och har titeln Suppleant.

HSB Bostadsrättsförening Ribe i Malmö har 746000-6047 som sitt organisationsnummer.