HSB Bostadsrättsförening Gamban i Malmö

Skåne län

Information

HSB Bostadsrättsförening Gamban i Malmö är ett av många bolag som finns i Malmö. Det är nämligen den kommunen som HSB Bostadsrättsförening Gamban i Malmö finns i och den tillhör även Skåne län som är ett län fyllt av olika typer av bolag som kan vara aktiebolag, enskild firma, handelsbolag m.m.

HSB Bostadsrättsförening Gamban i Malmö som idag finns i Skåne län har varit registrerat sedan 1952-11-15. Men sedan 2008-01-31 så har HSB Bostadsrättsförening Gamban i Malmö varit momsregistrerat.

Vill man kunna skicka ett brev eller liknande till bolaget så gör man det till Nordlinds v. 94 A, 217 73, Malmö. Vill man inte skicka brev utan istället prata med någon på HSB Bostadsrättsförening Gamban i Malmö så kan man testa att nå dem på telefon via detta nr: .

Malmö arbetar för att bolag som HSB Bostadsrättsförening Gamban i Malmö ska trivas i kommunen.

I dag är ägarförhållandet för HSB Bostadsrättsförening Gamban i Malmö. Det finns flera bolag i Skåne län.

Föreningen har till ändamål att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter för permanent boende och lokaler åt medlemmarna till nyttjande utan tidsbegränsning och därmed främja medlemmarnas ekonomiska intressen. Vidare har föreningen till ändamål att främja studie- och fritidsverksamhet inom föreningen samt för att stärka gemenskapen och tillgodose gemensamma intressen och behov, främja serviceverksamhet med anknytning till boendet. Bostadsrätt är den rätt i föreningen, som en medlem har på grund av upplåtelsen. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

Firmatecknare för HSB Bostadsrättsförening Gamban i Malmö är följande:
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -Aalvik, Anna Eva -Jillvert, Dick Morgan -Lindahl, Eva Annicka Margaretha -Sjögren, Stig Anders.

Det finns idag lite personer som är kopplade till HSB Bostadsrättsförening Gamban i Malmö och det är följande personer, Aalvik, Anna Eva som är född 1954 och har titeln Ordinarie ledamot, Jillvert, Dick Morgan som är född 1944 och har titeln Ordinarie ledamot, Lindahl, Eva Annicka Margaretha som är född 1955 och har titeln Ordinarie ledamot, Sjögren, Stig Anders som är född 1982 och har titeln Ordinarie ledamot, Östring, Jan Åke Ingemar som är född 1953 och har titeln Ordinarie ledamot, Nilsson, Nicolinn Isabell Ingrid som är född 1984 och har titeln Suppleant.Wardestam, Sara Johanna som är född 1985 och har titeln Suppleant,

Organisationsnummer för HSB Bostadsrättsförening Gamban i Malmö är 746000-5973.