HSB Bostadsrättsförening Pukan i Malmö

Skåne län

Information

I Skåne län så finns HSB Bostadsrättsförening Pukan i Malmö. Det är en av många företag som är verksamma i denna region. Kommunen som företaget ligger i är Malmö här finns det många olika Bostadsrättsförening. HSB Bostadsrättsförening Pukan i Malmö tillhör bolagstypen "Bostadsrättsförening" och det är en bolagstyp som det finns fler av i Skåne län. Malmö jobbar hårt för att företag skall trivas i kommunen och med den närhet till andra företag som finns i Skåne län gör att företag trivs där.

HSB Bostadsrättsförening Pukan i Malmö är momsregistrerat sedan1998-01-01 och har organisationsnummer 746000-5908.

Vill man komma i kontakt med företaget så kan man nå dem via telefon: (okänt telefonnummer) alternativt besöka eller skicka post till HSB Bostadsrättsförening Pukan i Malmö på följande adress Köpenhamnsv. 42 C, 217 71, Malmö.

HSB Bostadsrättsförening Pukan i Malmö är idag och är inte registrerat för F-skatt.

I HSB Bostadsrättsförening Pukan i Malmö så sitter följande personer i styrelsen: , , , , , Nilsson, Gert Johan Fredrik som är född 1976 och har titeln Suppleant . Sjöstedt, Eva Birgitta som är född 1955 och har titeln Suppleant , Åkesson, Bengt Filip Martin som är född 1980 och har titeln Suppleant ,

Företaget har följande verksamhetsbeskrivning: Föreningen har till ändamål att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter för permanent boende och lokaler åt medlemmarna till nyttjande utan tidsbegränsning och därmed främja medlemmarnas ekonomiska intressen. Vidare har föreningen till ändamål att främja studie- och fritidsverksamhet inom föreningen samt för att stärka gemenskapen och tillgodose gemensamma intressen och behov, främja serviceverksamhet med anknytning till boendet. Bostadsrätt är den rätt i föreningen, som en medlem har på grund av upplåtelsen. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.