HSB Bostadsrättsförening Flädern i Malmö

Skåne län

Information

Bostadsrättsförening finns det flera av i Malmö och HSB Bostadsrättsförening Flädern i Malmö är ett av dem. Skåne län är ett stort län där det finns många verksamheter där och HSB Bostadsrättsförening Flädern i Malmö är ett av dem. Statusen för HSB Bostadsrättsförening Flädern i Malmö är att Bolaget är aktivt.

HSB Bostadsrättsförening Flädern i Malmö är ett Bostadsrättsförening och skapades 1942-08-15. Det finns flera olika verksamheter i Skåne län som är ett stort län. Malmö där verksamheten finns i jobbar för att verksamheter som HSB Bostadsrättsförening Flädern i Malmö ska trivas.

I Malmö så finns det flera olika verksamheter som är F-skattregistrerade.

Föreningen har till ändamål att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter för permanent boende och lokaler åt medlemmarna till nyttjande utan tidsbegränsning och därmed främja medlemmarnas ekonomiska intressen. Vidare har föreningen till ändamål att främja studie- och fritidsverksamhet inom föreningen samt för att stärka gemenskapen och tillgodose gemensamma intressen och behov, främja serviceverksamhet med anknytning till boendet. Bostadsrätt är den rätt i föreningen, som en medlem har på grund av upplåtelsen. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

Gillar man fakta om moms så är det bra att veta att HSB Bostadsrättsförening Flädern i Malmö inte är momsregistrerat.

Idag är HSB Bostadsrättsförening Flädern i Malmö och det finns flera verksamheter som är det idag i Malmö.

Vill man komma i kontakt med HSB Bostadsrättsförening Flädern i Malmö så kan man välja två tillvägagångssätt det ena är att ringa dem på .

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -Dimovska, Rosa -Nilsson, Alf Erik -Persson, Isabella Kristina -Ward, Tova Ewa Vilhelmina.

De som är på något sätt har med HSB Bostadsrättsförening Flädern i Malmö är Dimovska, Rosa som är född 1960 och har titeln Ordinarie ledamot, Nilsson, Alf Erik som är född 1963 och har titeln Ordinarie ledamot, Olsson, Agne Nils-Olof som är född 1939 och har titeln Ordinarie ledamot, Persson, Isabella Kristina som är född 1974 och har titeln Ordinarie ledamot, Ward, Tova Ewa Vilhelmina som är född 1965 och har titeln Ordinarie ledamot, Lastre, Ramona Cornelia som är född 1983 och har titeln SuppleantLindskog, Per Zacharias som är född 1978 och har titeln Suppleant, Ralsmark, Oscar Filip Eric som är född 1982 och har titeln Suppleant, .

HSB Bostadsrättsförening Flädern i Malmö har 746000-5734 som sitt organisationsnummer.