HSB Bostadsrättsförening Enskifteshagen i Malmö

Skåne län

Information

746000-5718 är organisationsnummer för verksamheten HSB Bostadsrättsförening Enskifteshagen i Malmö. Organisationsnummer används för att hålla koll på alla organisationer genom ett unikt nr som i sin tur är kopplat till organisationen.

Bolagstypen som HSB Bostadsrättsförening Enskifteshagen i Malmö är Bostadsrättsförening. Det finns idag flera olika Bostadsrättsförening i Malmö som är den kommunen som HSB Bostadsrättsförening Enskifteshagen i Malmö finns i.

HSB Bostadsrättsförening Enskifteshagen i Malmö har varit registrerat sedan 1952-11-15 och det finns flera verksamheter i Skåne län som har funnits sedan dess.

Bolaget är aktivt och det har det varit sedan ett tag tillbaka. Bolaget är ej registrerat för F-skatt vill man istället veta hur det står till med momsen för HSB Bostadsrättsförening Enskifteshagen i Malmö så kan det vara bra att veta att de inte är momsregistrerade.

HSB Bostadsrättsförening Enskifteshagen i Malmö är och det finns flera verksamheter i Malmö som också är .

Firmatecknare för HSB Bostadsrättsförening Enskifteshagen i Malmö är följande:
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -Ali, Alan -Nilsson Iwuchukwu, Johanna Maria -Persson, Magnus Joakim -Svensson, Jenny Ingegerd

Vill ni komma i kontakt med HSB Bostadsrättsförening Enskifteshagen i Malmö så kan ni göra det på telefon genom eller genom brev på följande adress:
Vitemölleg. 9 C, 214 42, Malmö

Föreningen har till ändamål att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter för permanent boende och lokaler åt medlemmarna till nyttjande utan tidsbegränsning och därmed främja medlemmarnas ekonomiska intressen. Vidare har föreningen till ändamål att främja studie- och fritidsverksamhet inom föreningen samt för att stärka gemenskapen och tillgodose gemensamma intressen och behov, främja serviceverksamhet med anknytning till boendet. Bostadsrätt är den rätt i föreningen, som en medlem har på grund av upplåtelsen. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

Det finns olika personer som har en koppling med HSB Bostadsrättsförening Enskifteshagen i Malmö och det är Ali, Alan som är född 1976 och har titeln Ordinarie ledamot, Bornlid, Elisabeth som är född 1953 och har titeln Ordinarie ledamot, Nilsson Iwuchukwu, Johanna Maria som är född 1981 och har titeln Ordinarie ledamot, Persson, Magnus Joakim som är född 1981 och har titeln Ordinarie ledamot, Svensson, Jenny Ingegerd som är född 1975 och har titeln Ordinarie ledamot, Xhakollari, Adriatik som är född 1970 och har titeln Suppleantel Khayyati, Driss som är född 1958 och har titeln Suppleant,