HSB Bostadsrättsförening Trumman i Malmö

Skåne län

Information

HSB Bostadsrättsförening Trumman i Malmö är ett företag som finns i Malmö. I HSB Bostadsrättsförening Trumman i Malmö finns det lite olika personer som är förknippade och det är Alhem, Sven-Erik som är född 1942 och har titeln Ordinarie ledamot, Andersson, Mats Kenneth som är född 1962 och har titeln Ordinarie ledamot, Andersson, Stig Erik Lennart som är född 1944 och har titeln Ordinarie ledamot, Carlsson, Jette som är född 1940 och har titeln Ordinarie ledamot, Hansson, Pia Carina som är född 1968 och har titeln Ordinarie ledamot, Hartwich, Inger Mariann som är född 1942 och har titeln Ordinarie ledamot.

Vill man kunna komma i kontakt med HSB Bostadsrättsförening Trumman i Malmö så kan man göra det på flera sätt, ett sätt är att skicka brev till dem på följande adress: . Vill ni inte kontakta företaget på det sättet så kan ni försöka att nå HSB Bostadsrättsförening Trumman i Malmö på telefon .

Föreningen har till ändamål att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter för permanent boende och lokaler åt medlemmarna till nyttjande utan tidsbegränsning och därmed främja medlemmarnas ekonomiska intressen. Vidare har föreningen till ändamål att främja studie- och fritidsverksamhet inom föreningen samt för att stärka gemenskapen och tillgodose gemensamma intressen och behov, främja serviceverksamhet med anknytning till boendet. Bostadsrätt är den rätt i föreningen, som en medlem har på grund av upplåtelsen. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

Idag är HSB Bostadsrättsförening Trumman i Malmö av bolagstypen Bostadsrättsförening.

HSB Bostadsrättsförening Trumman i Malmö är ett av många företag som finns i Skåne län och Malmö arbetar för att företag ska trivas i kommunen.

HSB Bostadsrättsförening Trumman i Malmö innehar F-skattsedel och det har de haft sedan 1994-01-01 och HSB Bostadsrättsförening Trumman i Malmö är även registrerat för mervärdesskatt vilket de har varit sedan 1991-01-01.

Vill man veta vilka det är som är firmatecknare för HSB Bostadsrättsförening Trumman i Malmö så är det följande:
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -Alhem, Sven-Erik -Andersson, Mats Kenneth -Carlsson, Jette -Hartwich, Inger Mariann

HSB Bostadsrättsförening Trumman i Malmö har 746000-5643 som sitt organisation och statusen för företaget är Bolaget är aktivt.

Idag finns det flera olika bolag som är Bolaget är aktivt i Skåne län.