HSB Bostadsrättsförening Tallen i Malmö

Skåne län

Information

Bostadsrättsförening finns det flera av i Malmö och HSB Bostadsrättsförening Tallen i Malmö är ett av dem. Skåne län är ett stort län där det finns många verksamheter där och HSB Bostadsrättsförening Tallen i Malmö är ett av dem. Statusen för HSB Bostadsrättsförening Tallen i Malmö är att Bolaget är aktivt.

HSB Bostadsrättsförening Tallen i Malmö är ett Bostadsrättsförening och skapades 1942-08-15. Det finns flera olika verksamheter i Skåne län som är ett stort län. Malmö där verksamheten finns i jobbar för att verksamheter som HSB Bostadsrättsförening Tallen i Malmö ska trivas.

I Malmö så finns det flera olika verksamheter som är F-skattregistrerade.

Att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostäder för permanent boende och lokaler åt medlemmarna till nyttjande utan tidsbegränsning. Vidare har föreningen till ändamål att främja studie- och fritidsverksamhet inom föreningen samt för att stärka gemenskapen och tillgodose gemensamma intressen och behov, främja serviceverksamhet med anknytning till boendet.

Gillar man fakta om moms så är det bra att veta att HSB Bostadsrättsförening Tallen i Malmö inte är momsregistrerat.

Idag är HSB Bostadsrättsförening Tallen i Malmö och det finns flera verksamheter som är det idag i Malmö.

Vill man komma i kontakt med HSB Bostadsrättsförening Tallen i Malmö så kan man välja två tillvägagångssätt det ena är att ringa dem på .

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -Andersson, Louis Carl Johan -Nord, Lena Gunilla -Renhqvist, Alice Britt-Marie -Seppä, Kirsti Annikki.

De som är på något sätt har med HSB Bostadsrättsförening Tallen i Malmö är Andersson, Louis Carl Johan som är född 1963 och har titeln Ordinarie ledamot, Limås, Karl Fredrik som är född 1973 och har titeln Ordinarie ledamot, Nord, Lena Gunilla som är född 1944 och har titeln Ordinarie ledamot, Renhqvist, Alice Britt-Marie som är född 1959 och har titeln Ordinarie ledamot, Seppä, Kirsti Annikki som är född 1947 och har titeln Ordinarie ledamot, Frank, Göran Peter som är född 1964 och har titeln SuppleantSundberg, Kajsa Lisa Magdalena som är född 1980 och har titeln Suppleant, .

HSB Bostadsrättsförening Tallen i Malmö har 746000-5627 som sitt organisationsnummer.