HSB Bostadsrättsförening Huggaren i Malmö

Skåne län

Information

Föreningen har till ändamål att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter för permanent boende och lokaler åt medlemmarna till nyttjande utan tidsbegränsning och därmed främja medlemmarnas ekonomiska intressen. Vidare har föreningen till ändamål att främja studie- och fritidsverksamhet inom föreningen samt för att stärka gemenskapen och tillgodose gemensamma intressen och behov, främja serviceverksamhet med anknytning till boendet. Bostadsrätt är den rätt i föreningen, som en medlem har på grund av upplåtelsen. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

Så lyder verksamhetsbeskrivningen för HSB Bostadsrättsförening Huggaren i Malmö vars bolagstyp är Bostadsrättsförening.

I Malmö så är HSB Bostadsrättsförening Huggaren i Malmö ett av många bolag vars bolagstyp är Bostadsrättsförening och tittar vi till hela Skåne län så finns det ännu fler.

Malmö arbetar för att främja liknande företag så att det ska trivas både i Malmö och i Skåne län. Redan 1946-05-31 så skapades HSB Bostadsrättsförening Huggaren i Malmö och företaget är har F-skattsedel HSB Bostadsrättsförening Huggaren i Malmö har haft det sedan 1994-01-01.

HSB Bostadsrättsförening Huggaren i Malmö är även registrerat för moms vilket de har varit sedan 1998-01-01

746000-5601 är organisationsnummret för företaget som finns i Malmö.

Just nu är HSB Bostadsrättsförening Huggaren i Malmö och det finns många företag som är i Skåne län

Vill ni komma i kontakt med HSB Bostadsrättsförening Huggaren i Malmö så går det att nå dem via telefon på fungerar inte det går det att skicka ett brev till företaget på följande adress: .

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -Held, Theresa Bolla Sofia Marie -Johansson, Lea Marjatta -Steinick Helgesson, Eva Mariann E -Svensson, Barbro Irene Margareta

Följande personer är på något sätt aktiva inom HSB Bostadsrättsförening Huggaren i Malmö är Andersson, Mats Robert som är född 1961 och har titeln Ordinarie ledamot, Held, Theresa Bolla Sofia Marie som är född 1978 och har titeln Ordinarie ledamot, Johansson, Lea Marjatta som är född 1943 och har titeln Ordinarie ledamot, Steinick Helgesson, Eva Mariann E som är född 1963 och har titeln Ordinarie ledamot, Svensson, Barbro Irene Margareta som är född 1944 och har titeln Ordinarie ledamot, Hernrup, Per-Uno Christer som är född 1958 och har titeln SuppleantNicol Carlsson, Rolf Fredrik Samuel som är född 1985 och har titeln Suppleant, .