HSB Bostadsrättsförening Anneberg i Malmö

Skåne län

Information

HSB Bostadsrättsförening Anneberg i Malmö hittar ni ett Skåne län som inte är som andra län. I Skåne län hittar ni Malmö som är den kommunen där HSB Bostadsrättsförening Anneberg i Malmö finns. I Malmö så finns det många olika Bostadsrättsförening och i Skåne län så finns det ännu fler Bostadsrättsförening. HSB Bostadsrättsförening Anneberg i Malmö tillhör bolagstypen Bostadsrättsförening och bolaget har F-skatt vilket HSB Bostadsrättsförening Anneberg i Malmö har haft sedan 1994-01-01. HSB Bostadsrättsförening Anneberg i Malmö har funnits sedan och 2005-06-16 så registrerades bolaget för moms.

Vill ni skicka post till HSB Bostadsrättsförening Anneberg i Malmö så kan ni göra det genom att skicka er post till Arkitektg. 35 A, 215 63, Malmö men känner ni att ni istället vill försöka nå bolaget genom telefon så kan ni nå dem på .

Malmö arbetar för att bolag ska trivas samtidigt verkar även Skåne län för att locka till sig fler bolag.

HSB Bostadsrättsförening Anneberg i Malmö har idag 746000-5593 som sitt organisationummer.

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -Elving, Eva Margareta Ingegärd -Lloyd, Ihrene -Persson, Nils Bertil -Wiberg, Per Jörgen Magnus är den som för stunden ansvarar för HSB Bostadsrättsförening Anneberg i Malmö

Föreningen har till ändamål att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter för permanent boende och lokaler åt medlemmarna till nyttjande utan tidsbegränsning och därmed främja medlemmarnas ekonomiska intressen. Vidare har föreningen till ändamål att främja studie- och fritidsverksamhet inom föreningen samt för att stärka gemenskapen och tillgodose gemensamma intressen och behov, främja serviceverksamhet med anknytning till boendet. Bostadsrätt är den rätt i föreningen, som en medlem har på grund av upplåtelsen. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

I HSB Bostadsrättsförening Anneberg i Malmö så finns följande personer som är verksamma på ett eller annat sätt, och det är Elving, Eva Margareta Ingegärd som är född 1949 och har titeln Ordinarie ledamot, Lloyd, Ihrene som är född 1944 och har titeln Ordinarie ledamot, Persson, Nils Bertil som är född 1937 och har titeln Ordinarie ledamot, Svensson, Kjell-Åke Ingvar som är född 1946 och har titeln Ordinarie ledamot, Wiberg, Per Jörgen Magnus som är född 1970 och har titeln Ordinarie ledamot, Andersson, Jan Torsten Ingemar som är född 1944 och har titeln SuppleantOlsson, Rolf Gösta som är född 1936 och har titeln Suppleant, Hjortsman, Rolf Willy som är född 1936 och har titeln Revisor, Nordström Jönsson, Iréne Birgitta som är född 1941 och har titeln Revisorssuppleant.