HSB Bostadsrättsförening Rönnen i Malmö

Skåne län

Information

HSB Bostadsrättsförening Rönnen i Malmö hittar ni ett Skåne län som inte är som andra län. I Skåne län hittar ni Malmö som är den kommunen där HSB Bostadsrättsförening Rönnen i Malmö finns. I Malmö så finns det många olika Bostadsrättsförening och i Skåne län så finns det ännu fler Bostadsrättsförening. HSB Bostadsrättsförening Rönnen i Malmö tillhör verksamheterstypen Bostadsrättsförening och verksamheten har ej F-skatt. HSB Bostadsrättsförening Rönnen i Malmö har funnits sedan .

Vill ni skicka post till HSB Bostadsrättsförening Rönnen i Malmö så kan ni göra det genom att skicka er post till Torekovsg. 20 C, 214 39, Malmö men känner ni att ni istället vill försöka nå verksamheten genom telefon så kan ni nå dem på .

Malmö arbetar för att verksamheter ska trivas samtidigt verkar även Skåne län för att locka till sig fler verksamheter.

HSB Bostadsrättsförening Rönnen i Malmö har idag 746000-5544 som sitt organisationummer.

Firman tecknas, förutom av styrelsen, av Leif Holmstedt, Agne Olsson, Stina Green och Linda Olsson, två i förening. är den som för stunden ansvarar för HSB Bostadsrättsförening Rönnen i Malmö

Föreningen har till ändamål att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter för permanent boende och lokaler åt medlemmarna till nyttjande utan tidsbegränsning och därmed främja medlemmarnas ekonomiska intressen. Vidare har föreningen till ändamål att främja studie- och fritidsverksamhet inom föreningen samt för att stärka gemenskapen och tillgodose gemensamma intressen och behov, främja serviceverksamhet med anknytning till boendet. Bostadsrätt är den rätt i föreningen, som en medlem har på grund av upplåtelsen. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

I HSB Bostadsrättsförening Rönnen i Malmö så finns följande personer som är verksamma på ett eller annat sätt, och det är Green, Stina Charlotta som är född 1972 och har titeln Ordinarie ledamot, Holmstedt, Leif John Erik som är född 1946 och har titeln Ordinarie ledamot, Olsson, Agne Nils-Olof som är född 1939 och har titeln Ordinarie ledamot, Olsson, Linda Madelen som är född 1978 och har titeln Ordinarie ledamot, Beckman, Åsa Olofsdotter som är född 1969 och har titeln Suppleant, Blixt, Ulla Ann-Britt som är född 1937 och har titeln Suppleant.