HSB:s Bostadsrättsförening Erikslust i Malmö

Skåne län

Information

HSB:s Bostadsrättsförening Erikslust i Malmö är ett företag som finns i Malmö. I HSB:s Bostadsrättsförening Erikslust i Malmö finns det lite olika personer som är förknippade och det är Eliasson, Sven-Erik som är född 1935 och har titeln Ordinarie ledamot, Nilsson, Eva Kerstin Anne-Marie som är född 1948 och har titeln Ordinarie ledamot, Nilsson, Sven Olof Erling som är född 1935 och har titeln Ordinarie ledamot, Schmitz, Eva Katarina som är född 1949 och har titeln Ordinarie ledamot, Söderholm, Berit Viola som är född 1943 och har titeln Ordinarie ledamot, Jönsson, Lars Håkan som är född 1971 och har titeln SuppleantLiedberg, Per Fredrik som är född 1979 och har titeln Suppleant, .

Vill man kunna komma i kontakt med HSB:s Bostadsrättsförening Erikslust i Malmö så kan man göra det på flera sätt, ett sätt är att skicka brev till dem på följande adress: . Vill ni inte kontakta företaget på det sättet så kan ni försöka att nå HSB:s Bostadsrättsförening Erikslust i Malmö på telefon .

Att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostäder för permanent boende och lokaler åt medlemmarna till nyttjande utan tidsbegränsning. Vidare har föreningen till ändamål att främja studie- och fritidsverksamhet inom föreningen samt för att stärka gemenskapen och tillgodose gemensamma intressen och behov, främja serviceverksamhet med anknytning till boendet.

Idag är HSB:s Bostadsrättsförening Erikslust i Malmö av bolagstypen Bostadsrättsförening.

HSB:s Bostadsrättsförening Erikslust i Malmö är ett av många företag som finns i Skåne län och Malmö arbetar för att företag ska trivas i kommunen.

HSB:s Bostadsrättsförening Erikslust i Malmö innehar F-skattsedel och det har de haft sedan 1994-01-01 och HSB:s Bostadsrättsförening Erikslust i Malmö är även registrerat för mervärdesskatt vilket de har varit sedan 2000-10-09.

Vill man veta vilka det är som är firmatecknare för HSB:s Bostadsrättsförening Erikslust i Malmö så är det följande:
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -Eliasson, Sven-Erik -Nilsson, Eva Kerstin Anne-Marie -Schmitz, Eva Katarina -Söderholm, Berit Viola

HSB:s Bostadsrättsförening Erikslust i Malmö har 746000-5536 som sitt organisation och statusen för företaget är Bolaget är aktivt.

Idag finns det flera olika bolag som är Bolaget är aktivt i Skåne län.