HSB Bostadsrättsförening Sälgen i Malmö

Skåne län

Information

Föreningen har till ändamål att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter för permanent boende och lokaler åt medlemmarna till nyttjande utan tidsbegränsning och därmed främja medlemmarnas ekonomiska intressen. Vidare har föreningen till ändamål att främja studie- och fritidsverksamhet inom föreningen samt för att stärka gemenskapen och tillgodose gemensamma intressen och behov, främja serviceverksamhet med anknytning till boendet. Bostadsrätt är den rätt i föreningen, som en medlem har på grund av upplåtelsen. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

Så lyder verksamhetsbeskrivningen för HSB Bostadsrättsförening Sälgen i Malmö vars verksamheterstyp är Bostadsrättsförening.

I Malmö så är HSB Bostadsrättsförening Sälgen i Malmö en av många verksamheter vars bolagstyp är Bostadsrättsförening och tittar vi till hela Skåne län så finns det ännu fler.

Malmö arbetar för att främja liknande verksamheter så att det ska trivas både i Malmö och i Skåne län. Redan 1946-02-15 så skapades HSB Bostadsrättsförening Sälgen i Malmö och verksamheten är har ej F-skattsedel.

746000-5460 är organisationsnummret för verksamheten som finns i Malmö.

Just nu är HSB Bostadsrättsförening Sälgen i Malmö och det finns många verksamheter som är i Skåne län

Vill ni komma i kontakt med HSB Bostadsrättsförening Sälgen i Malmö så går det att nå dem via telefon på fungerar inte det går det att skicka ett brev till verksamheten på följande adress: .

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -Andersson Åström, Jeanette Louise -Jeppsson, Nils Erik Christer -Lenneryd, Bengt Åke -Persson, Lena Ann-Catrin

Följande personer är på något sätt aktiva inom HSB Bostadsrättsförening Sälgen i Malmö är Andersson Åström, Jeanette Louise som är född 1981 och har titeln Ordinarie ledamot, Jeppsson, Nils Erik Christer som är född 1943 och har titeln Ordinarie ledamot, Lenneryd, Bengt Åke som är född 1938 och har titeln Ordinarie ledamot, Persson, Lena Ann-Catrin som är född 1950 och har titeln Ordinarie ledamot, Persson, Lennart Daniel som är född 1982 och har titeln Suppleant, Sigfrid, Ivan Rolf som är född 1979 och har titeln SuppleantThulin, Anna-Maj som är född 1928 och har titeln Suppleant, .