HSB Bostadsrättsförening Sigrid i Malmö

Skåne län

Information

I Malmö finns det ett Bostadsrättsförening som heter HSB Bostadsrättsförening Sigrid i Malmö. Det finns flera företag som liknar HSB Bostadsrättsförening Sigrid i Malmö i Skåne län. Malmö är verksamma för att främja företagandet i kommunen.

Sedan 1964-10-15 så har HSB Bostadsrättsförening Sigrid i Malmö varit registrerat. Idag är HSB Bostadsrättsförening Sigrid i Malmö och det finns fler företag som är det i Malmö.

Vill man komma i kontakt med HSB Bostadsrättsförening Sigrid i Malmö så kan man gör det genom att posta ett brev till Gudmundsg. 1 C, 215 66, Malmö. Vi ni istället prata med HSB Bostadsrättsförening Sigrid i Malmö så kan ni göra det på .

Föreningen har till ändamål att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter för permanent boende och lokaler åt medlemmarna till nyttjande utan tidsbegränsning och därmed främja medlemmarnas ekonomiska intressen. Vidare har föreningen till ändamål att främja studie- och fritidsverksamhet inom föreningen samt för att stärka gemenskapen och tillgodose gemensamma intressen och behov, främja serviceverksamhet med anknytning till boendet. Bostadsrätt är den rätt i föreningen, som en medlem har på grund av upplåtelsen. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

De som idag har ett visst ansvar för företaget är idag Larsson, Arne Erik som är född 1932 och har titeln Ordinarie ledamot, Nivestam, Sven Rune som är född 1935 och har titeln Ordinarie ledamot, Sjunnesson, Kjell Erik som är född 1935 och har titeln Ordinarie ledamot, Larsson, Lars Börje som är född 1924 och har titeln Suppleant, Österling, Anders Olof som är född 1936 och har titeln Suppleant, .

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -Larsson, Arne Erik -Nivestam, Sven Rune -Sjunnesson, Kjell Erik -Österling, Anders Olof .

HSB Bostadsrättsförening Sigrid i Malmö har 746000-5379 som sitt organisationsnummer.