HSB Bostadsrättsförening Berguven i Malmö

Skåne län

Information

Föreningen har till ändamål att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter för permanent boende och lokaler åt medlemmarna till nyttjande utan tidsbegränsning och därmed främja medlemmarnas ekonomiska intressen. Vidare har föreningen till ändamål att främja studie- och fritidsverksamhet inom föreningen samt för att stärka gemenskapen och tillgodose gemensamma intressen och behov, främja serviceverksamhet med anknytning till boendet. Bostadsrätt är den rätt i föreningen, som en medlem har på grund av upplåtelsen. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

Så lyder verksamhetsbeskrivningen för HSB Bostadsrättsförening Berguven i Malmö vars verksamheterstyp är Bostadsrättsförening.

I Malmö så är HSB Bostadsrättsförening Berguven i Malmö en av många verksamheter vars bolagstyp är Bostadsrättsförening och tittar vi till hela Skåne län så finns det ännu fler.

Malmö arbetar för att främja liknande verksamheter så att det ska trivas både i Malmö och i Skåne län. Redan 1960-01-30 så skapades HSB Bostadsrättsförening Berguven i Malmö och verksamheten är har F-skattsedel HSB Bostadsrättsförening Berguven i Malmö har haft det sedan 1994-01-01.

HSB Bostadsrättsförening Berguven i Malmö är även registrerat för moms vilket de har varit sedan 1998-01-01

746000-5312 är organisationsnummret för verksamheten som finns i Malmö.

Just nu är HSB Bostadsrättsförening Berguven i Malmö och det finns många verksamheter som är i Skåne län

Vill ni komma i kontakt med HSB Bostadsrättsförening Berguven i Malmö så går det att nå dem via telefon på fungerar inte det går det att skicka ett brev till verksamheten på följande adress: .

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -Budai, Illes -Lindberg, Ann-Charlotte Elisabeth -Lovén, Susanne Birgitta -Uhlmann, Gertrud Birgitta

Följande personer är på något sätt aktiva inom HSB Bostadsrättsförening Berguven i Malmö är Lovén, Susanne Birgitta som är född 1968 och har titeln Extern firmatecknare, Karlsson, Herbert Preben som är född 1941 och har titeln Ordinarie ledamot, Lindberg, Ann-Charlotte Elisabeth som är född 1958 och har titeln Ordinarie ledamot, Mitrovic, Djurdjia Julie som är född 1951 och har titeln Ordinarie ledamot, Persson, Roland Sigvard som är född 1943 och har titeln Ordinarie ledamot, Uhlmann, Gertrud Birgitta som är född 1939 och har titeln Ordinarie ledamotBudai, Illes som är född 1941 och har titeln Suppleant, Nilsson, Ulla-Britt Gunilla som är född 1955 och har titeln Suppleant, .