HSB Bostadsrättsförening Tärningholm i Malmö

Skåne län

Information

Bostadsrättsförening finns det flera av i Malmö och HSB Bostadsrättsförening Tärningholm i Malmö är ett av dem. Skåne län är ett stort län där det finns många företag där och HSB Bostadsrättsförening Tärningholm i Malmö är ett av dem. Statusen för HSB Bostadsrättsförening Tärningholm i Malmö är att Bolaget är aktivt.

HSB Bostadsrättsförening Tärningholm i Malmö är ett Bostadsrättsförening och skapades 1947-08-15. Det finns flera olika företag i Skåne län som är ett stort län. Malmö där företaget finns i jobbar för att företag som HSB Bostadsrättsförening Tärningholm i Malmö ska trivas.

I Malmö så finns det flera olika företag som är F-skattregistrerade.

Föreningen har till ändamål att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter för permanent boende och lokaler åt medlemmarna till nyttjande utan tidsbegränsning och därmed främja medlemmarnas ekonomiska intressen. Vidare har föreningen till ändamål att främja studie- och fritidsverksamhet inom föreningen samt för att stärka gemenskapen och tillgodose gemensamma intressen och behov, främja serviceverksamhet med anknytning till boendet. Bostadsrätt är den rätt i föreningen, som en medlem har på grund av upplåtelsen. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

Gillar man fakta om moms så är det bra att veta att HSB Bostadsrättsförening Tärningholm i Malmö inte är momsregistrerat.

Idag är HSB Bostadsrättsförening Tärningholm i Malmö och det finns flera företag som är det idag i Malmö.

Vill man komma i kontakt med HSB Bostadsrättsförening Tärningholm i Malmö så kan man välja två tillvägagångssätt det ena är att ringa dem på .

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -Harwigsson, Charles Ian Kristoffer -Jonsson, Anna Linda Gabriella -Palmqvist, Jenny Anneli Charlotte -Wändel, Susanne Marie.

De som är på något sätt har med HSB Bostadsrättsförening Tärningholm i Malmö är Harwigsson, Charles Ian Kristoffer som är född 1963 och har titeln Ordinarie ledamot, Jonsson, Anna Linda Gabriella som är född 1968 och har titeln Ordinarie ledamot, Lind Wiberg, Bibbi Birgitta Ellen J som är född 1948 och har titeln Ordinarie ledamot, Palmqvist, Jenny Anneli Charlotte som är född 1976 och har titeln Ordinarie ledamot, Wändel, Susanne Marie som är född 1963 och har titeln Ordinarie ledamot, Andersson, Elvira Josefin som är född 1980 och har titeln SuppleantHansson, Jan Anders Stefan som är född 1961 och har titeln Suppleant, .

HSB Bostadsrättsförening Tärningholm i Malmö har 746000-5288 som sitt organisationsnummer.