HSB Bostadsrättsföreningen Tapperheten 4 i Malmö

Skåne län

Information

Föreningen har till ändamål att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter för permanent boende och lokaler åt medlemmarna till nyttjande utan tidsbegränsning och därmed främja medlemmarnas ekonomiska intressen. Vidare har föreningen till ändamål att främja studie- och fritidsverksamhet inom föreningen samt för att stärka gemenskapen och tillgodose gemensamma intressen och behov, främja serviceverksamhet med anknytning till boendet. Bostadsrätt är den rätt i föreningen, som en medlem har på grund av upplåtelsen. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

Så lyder verksamhetsbeskrivningen för HSB Bostadsrättsföreningen Tapperheten 4 i Malmö vars verksamheterstyp är Bostadsrättsförening.

I Malmö så är HSB Bostadsrättsföreningen Tapperheten 4 i Malmö en av många verksamheter vars bolagstyp är Bostadsrättsförening och tittar vi till hela Skåne län så finns det ännu fler.

Malmö arbetar för att främja liknande verksamheter så att det ska trivas både i Malmö och i Skåne län. Redan 1946-09-30 så skapades HSB Bostadsrättsföreningen Tapperheten 4 i Malmö och verksamheten är har ej F-skattsedel.

746000-5262 är organisationsnummret för verksamheten som finns i Malmö.

Just nu är HSB Bostadsrättsföreningen Tapperheten 4 i Malmö och det finns många verksamheter som är i Skåne län

Vill ni komma i kontakt med HSB Bostadsrättsföreningen Tapperheten 4 i Malmö så går det att nå dem via telefon på 040-6116542 fungerar inte det går det att skicka ett brev till verksamheten på följande adress: .

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -Elofsson, Kjell Åke Gunnar -Gard, Linda Annica -Strandberg, Eva Monica -Weirum, Helena Ann-Charlott

Följande personer är på något sätt aktiva inom HSB Bostadsrättsföreningen Tapperheten 4 i Malmö är Bolinder, Åsa Marie som är född 1961 och har titeln Ordinarie ledamot, Elofsson, Kjell Åke Gunnar som är född 1953 och har titeln Ordinarie ledamot, Gard, Linda Annica som är född 1971 och har titeln Ordinarie ledamot, Gustafsson, Nils Lennart som är född 1947 och har titeln Ordinarie ledamot, Strandberg, Eva Monica som är född 1950 och har titeln Ordinarie ledamot, Weirum, Helena Ann-Charlott som är född 1959 och har titeln Ordinarie ledamotChristensen, Brian som är född 1966 och har titeln Suppleant, Ysberg, Bengt Ingvar som är född 1952 och har titeln Suppleant, .