HSB Bostadsrättsförening Västkusten i Malmö

Skåne län

Information

HSB Bostadsrättsförening Västkusten i Malmö är ett av många verksamheter som finns i Malmö. Det är nämligen den kommunen som HSB Bostadsrättsförening Västkusten i Malmö finns i och den tillhör även Skåne län som är ett län fyllt av olika typer av verksamheter som kan vara aktieverksamheter, enskild firma, handelsverksamheter m.m.

HSB Bostadsrättsförening Västkusten i Malmö är F-skattregistrerade och det har verksamheten varit sedan 1994-01-01.

HSB Bostadsrättsförening Västkusten i Malmö som idag finns i Skåne län har varit registrerat sedan 1958-09-30. Men sedan 1998-01-01 så har HSB Bostadsrättsförening Västkusten i Malmö varit momsregistrerat.

Vill man kunna skicka ett brev eller liknande till verksamheten så gör man det till Kronetorpsg. 44, 212 26, Malmö. Vill man inte skicka brev utan istället prata med någon på HSB Bostadsrättsförening Västkusten i Malmö så kan man testa att nå dem på telefon via detta nr: .

Malmö arbetar för att verksamheter som HSB Bostadsrättsförening Västkusten i Malmö ska trivas i kommunen.

I dag är ägarförhållandet för HSB Bostadsrättsförening Västkusten i Malmö. Det finns flera verksamheter i Skåne län.

Föreningen har till ändamål att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter för permanent boende och lokaler åt medlemmarna till nyttjande utan tidsbegränsning och därmed främja medlemmarnas ekonomiska intressen. Vidare har föreningen till ändamål att främja studie- och fritidsverksamhet inom föreningen samt för att stärka gemenskapen och tillgodose gemensamma intressen och behov, främja serviceverksamhet med anknytning till boendet. Bostadsrätt är den rätt i föreningen, som en medlem har på grund av upplåtelsen. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

Firmatecknare för HSB Bostadsrättsförening Västkusten i Malmö är följande:
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -Banjac, Mirko -Johansson, Birgitta Ann-Marie -Johansson, Jan Allan -Polic, Jovan.

Det finns idag lite personer som är kopplade till HSB Bostadsrättsförening Västkusten i Malmö och det är följande personer, Banjac, Mirko som är född 1967 och har titeln Ordinarie ledamot, Johansson, Birgitta Ann-Marie som är född 1950 och har titeln Ordinarie ledamot, Johansson, Jan Allan som är född 1949 och har titeln Ordinarie ledamot, Polic, Jovan som är född 1940 och har titeln Ordinarie ledamot, Skånhamre, Bengt Anders som är född 1957 och har titeln Ordinarie ledamot, Hadzic, Adnan som är född 1957 och har titeln Suppleant.Henriksson, Frida Ingrid Kristina som är född 1986 och har titeln Suppleant,

Organisationsnummer för HSB Bostadsrättsförening Västkusten i Malmö är 746000-5106.