HSB Bostadsrättsförening Segevång i Malmö

Skåne län

Information

Föreningen har till ändamål att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter för permanent boende och lokaler åt medlemmarna till nyttjande utan tidsbegränsning och därmed främja medlemmarnas ekonomiska intressen. Vidare har föreningen till ändamål att främja studie- och fritidsverksamhet inom föreningen samt för att stärka gemenskapen och tillgodose gemensamma intressen och behov, främja serviceverksamhet med anknytning till boendet. Bostadsrätt är den rätt i föreningen, som en medlem har på grund av upplåtelsen. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

Så lyder verksamhetsbeskrivningen för HSB Bostadsrättsförening Segevång i Malmö vars bolagstyp är Bostadsrättsförening.

I Malmö så är HSB Bostadsrättsförening Segevång i Malmö ett av många bolag vars bolagstyp är Bostadsrättsförening och tittar vi till hela Skåne län så finns det ännu fler.

Malmö arbetar för att främja liknande bolag så att det ska trivas både i Malmö och i Skåne län. Redan 1958-09-30 så skapades HSB Bostadsrättsförening Segevång i Malmö och bolaget är har F-skattsedel HSB Bostadsrättsförening Segevång i Malmö har haft det sedan 1994-01-01.

HSB Bostadsrättsförening Segevång i Malmö är även registrerat för moms vilket de har varit sedan 1998-01-01

746000-5056 är organisationsnummret för bolaget som finns i Malmö.

Just nu är HSB Bostadsrättsförening Segevång i Malmö och det finns många bolag som är i Skåne län

Vill ni komma i kontakt med HSB Bostadsrättsförening Segevång i Malmö så går det att nå dem via telefon på fungerar inte det går det att skicka ett brev till bolaget på följande adress: .

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -Forstenius, Inger Margaretha Carlota -Holseng, Britt Inger -Idh, Anders Olof Henry -Widén, Anders Jonas

Följande personer är på något sätt aktiva inom HSB Bostadsrättsförening Segevång i Malmö är Andersson, Stig Erik Lennart som är född 1944 och har titeln Ordinarie ledamot, Forstenius, Inger Margaretha Carlota som är född 1953 och har titeln Ordinarie ledamot, Holseng, Britt Inger som är född 1951 och har titeln Ordinarie ledamot, Widén, Anders Jonas som är född 1982 och har titeln Ordinarie ledamot, Holmberg, Anna Kristina Eleonora som är född 1984 och har titeln Suppleant, Idh, Anders Olof Henry som är född 1942 och har titeln Suppleant.