HSB Bostadsrättsföreningen Vadsbo i Malmö

Skåne län

Information

HSB Bostadsrättsföreningen Vadsbo i Malmö är ett av många företag som finns i Malmö. Det är nämligen den kommunen som HSB Bostadsrättsföreningen Vadsbo i Malmö finns i och den tillhör även Skåne län som är ett län fyllt av olika typer av företag som kan vara aktiebolag, enskild firma, handelsbolag m.m.

HSB Bostadsrättsföreningen Vadsbo i Malmö som idag finns i Skåne län har varit registrerat sedan 1942-08-31. Men sedan 1995-01-01 så har HSB Bostadsrättsföreningen Vadsbo i Malmö varit momsregistrerat.

Vill man kunna skicka ett brev eller liknande till företaget så gör man det till Sergels v. 2, 217 57, Malmö. Vill man inte skicka brev utan istället prata med någon på HSB Bostadsrättsföreningen Vadsbo i Malmö så kan man testa att nå dem på telefon via detta nr: .

Malmö arbetar för att företag som HSB Bostadsrättsföreningen Vadsbo i Malmö ska trivas i kommunen.

I dag är ägarförhållandet för HSB Bostadsrättsföreningen Vadsbo i Malmö. Det finns flera företag i Skåne län.

Föreningen har till ändamål att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter för permanent boende och lokaler åt medlemmarna till nyttjande utan tidsbegränsning och därmed främja medlemmarnas ekonomiska intressen. Vidare har föreningen till ändamål att främja studie- och fritidsverksamhet inom föreningen samt för att stärka gemenskapen och tillgodose gemensamma intressen och behov, främja serviceverksamhet med anknytning till boendet. Bostadsrätt är den rätt i föreningen, som en medlem har på grund av upplåtelsen. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

Firmatecknare för HSB Bostadsrättsföreningen Vadsbo i Malmö är följande:
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -Bok Nilsson, Elsa Gunilla -Dahl, Sven-Olof Jörgen -Lazarevic, Vera -Windeleff Gustavsson, Anna E F.

Det finns idag lite personer som är kopplade till HSB Bostadsrättsföreningen Vadsbo i Malmö och det är följande personer, Blixt, Ulla Ann-Britt som är född 1937 och har titeln Ordinarie ledamot, Bok Nilsson, Elsa Gunilla som är född 1941 och har titeln Ordinarie ledamot, Dahl, Sven-Olof Jörgen som är född 1954 och har titeln Ordinarie ledamot, Lazarevic, Vera som är född 1961 och har titeln Ordinarie ledamot, Windeleff Gustavsson, Anna E F som är född 1964 och har titeln Ordinarie ledamot, Andréen, Gunnar Berthel som är född 1940 och har titeln Suppleant.Hansen, Erik Munk som är född 1948 och har titeln Suppleant,

Organisationsnummer för HSB Bostadsrättsföreningen Vadsbo i Malmö är 746000-5007.