HSB:s Bostadsrättsförening Ymer i Malmö

Skåne län

Information

I Skåne län så finns HSB:s Bostadsrättsförening Ymer i Malmö. Det är en av många bolag som är verksamma i denna region. Kommunen som verksamheten ligger i är Malmö här finns det många olika Bostadsrättsförening. HSB:s Bostadsrättsförening Ymer i Malmö tillhör bolagstypen "Bostadsrättsförening" och det är en bolagstyp som det finns fler av i Skåne län. Malmö jobbar hårt för att bolag skall trivas i kommunen och med den närhet till andra bolag som finns i Skåne län gör att bolag trivs där.

HSB:s Bostadsrättsförening Ymer i Malmö är ej momsregistretat och har organisationsnummer 746000-4984.

Vill man komma i kontakt med verksamheten så kan man nå dem via telefon: (okänt telefonnummer) alternativt besöka eller skicka post till HSB:s Bostadsrättsförening Ymer i Malmö på följande adress Idaborgsg. 55 A, 212 17, Malmö.

HSB:s Bostadsrättsförening Ymer i Malmö är idag och är inte registrerat för F-skatt.

I HSB:s Bostadsrättsförening Ymer i Malmö så sitter följande personer i styrelsen: , , , , , . Holm, Tatjana Eva-Lotta Wanda som är född 1972 och har titeln Suppleant , Persson, Bo Anders Mårten som är född 1980 och har titeln Suppleant ,

Bolaget har följande verksamhetsbeskrivning: Föreningen har till ändamål att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter för permanent boende och lokaler åt medlemmarna till nyttjande utan tidsbegränsning och därmed främja medlemmarnas ekonomiska intressen. Vidare har föreningen till ändamål att främja studie- och fritidsverksamhet inom föreningen samt för att stärka gemenskapen och tillgodose gemensamma intressen och behov, främja serviceverksamhet med anknytning till boendet. Bostadsrätt är den rätt i föreningen, som en medlem har på grund av upplåtelsen. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.