HSB Bostadsrättsförening Valby i Malmö

Skåne län

Information

I Malmö finns det ett Bostadsrättsförening som heter HSB Bostadsrättsförening Valby i Malmö. Det finns flera verksamheter som liknar HSB Bostadsrättsförening Valby i Malmö i Skåne län. Malmö är verksamma för att främja verksamheterandet i kommunen.

Sedan 1947-12-01 så har HSB Bostadsrättsförening Valby i Malmö varit registrerat. Idag är HSB Bostadsrättsförening Valby i Malmö och det finns fler verksamheter som är det i Malmö.

Vill man komma i kontakt med HSB Bostadsrättsförening Valby i Malmö så kan man gör det genom att posta ett brev till Kronborgsv. 13 A, 217 42, Malmö. Vi ni istället prata med HSB Bostadsrättsförening Valby i Malmö så kan ni göra det på .

Föreningen har till ändamål att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter för permanent boende och lokaler åt medlemmarna till nyttjande utan tidsbegränsning och därmed främja medlemmarnas ekonomiska intressen. Vidare har föreningen till ändamål att främja studie- och fritidsverksamhet inom föreningen samt för att stärka gemenskapen och tillgodose gemensamma intressen och behov, främja serviceverksamhet med anknytning till boendet. Bostadsrätt är den rätt i föreningen, som en medlem har på grund av upplåtelsen. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

De som idag har ett visst ansvar för verksamheten är idag Andersson, Björn Olof som är född 1953 och har titeln Ordinarie ledamot, Ellerström, Christina Helga Maria som är född 1957 och har titeln Ordinarie ledamot, Hulthén Nesci, Ingela Elisabeth som är född 1964 och har titeln Ordinarie ledamot, Kron, Sofie Caroline som är född 1980 och har titeln Ordinarie ledamot, Möller, Rolf Jörgen Harald som är född 1943 och har titeln Ordinarie ledamot, Daniels, Susan Karen som är född 1959 och har titeln SuppleantKristiansson, Peder Bror som är född 1943 och har titeln Suppleant, Vranjkovina, Mustafa som är född 1961 och har titeln Suppleant, .

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -Andersson, Björn Olof -Ellerström, Christina Helga Maria -Hulthén Nesci, Ingela Elisabeth -Möller, Rolf Jörgen Harald .

HSB Bostadsrättsförening Valby i Malmö har 746000-4802 som sitt organisationsnummer.