Fastighetsföreningen S:t Gertrud u p a

Skåne län

Information

Fastighetsföreningen S:t Gertrud u p a hittar ni ett Skåne län som inte är som andra län. I Skåne län hittar ni Malmö som är den kommunen där Fastighetsföreningen S:t Gertrud u p a finns. I Malmö så finns det många olika Ekonomisk förening och i Skåne län så finns det ännu fler Ekonomisk förening. Fastighetsföreningen S:t Gertrud u p a tillhör verksamheterstypen Ekonomisk förening och verksamheten har F-skatt vilket Fastighetsföreningen S:t Gertrud u p a har haft sedan 1994-01-01. Fastighetsföreningen S:t Gertrud u p a har funnits sedan och 1991-01-01 så registrerades verksamheten för moms.

Vill ni skicka post till Fastighetsföreningen S:t Gertrud u p a så kan ni göra det genom att skicka er post till Österg. 11, 211 25, Malmö men känner ni att ni istället vill försöka nå verksamheten genom telefon så kan ni nå dem på 040-6605500.

Malmö arbetar för att verksamheter ska trivas samtidigt verkar även Skåne län för att locka till sig fler verksamheter.

Fastighetsföreningen S:t Gertrud u p a har idag 746000-3523 som sitt organisationummer.

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -Bengtsson, Roland Tommy -Grahl, Rolf Thomas -Matsson, Bengt Håkan Firman tecknas av -Grahl, Rolf Thomas i förening med en av -Johansson, Jan Arne -Nilsson, Sara Elisabet är den som för stunden ansvarar för Fastighetsföreningen S:t Gertrud u p a

Att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att, efter förvärv av A. B. Skånska Dagbladets fastigheter nr 11 och nr 4 b i kvarteret nr 4 S:t Getrud i Malmö, förvalta dessa fastigheter samt upplåta bostäder däri åt sina medlemmar med nyttjanderätt på bestämd och för varje upplåtelse begränsad tid, samt att bistå medlemmarna med borgensåtaganden eller pantförskrivning av föreningens tillgångar.

I Fastighetsföreningen S:t Gertrud u p a så finns följande personer som är verksamma på ett eller annat sätt, och det är Johansson, Jan Arne som är född 1951 och har titeln Extern firmatecknare, Nilsson, Sara Elisabet som är född 1968 och har titeln Extern firmatecknare, Bengtsson, Roland Tommy som är född 1946 och har titeln Ordinarie ledamot, Grahl, Rolf Thomas som är född 1957 och har titeln Ordinarie ledamot, Matsson, Bengt Håkan som är född 1953 och har titeln Ordinarie ledamot, Emilsson, Börje Karl-Gustav som är född 1943 och har titeln SuppleantWarnerbring, Kerstin Margareta som är född 1942 och har titeln Suppleant, Grant Thornton Sweden AB som är född och har titeln Revisor, Pålsson, Mats Anders Roland som är född 1960 och har titeln Huvudansvarigrevisor.