Bostadsrättsföreningen Liljan i Malmö

Skåne län

Information

Bostadsrättsföreningen Liljan i Malmö hittar ni ett Skåne län som inte är som andra län. I Skåne län hittar ni Malmö som är den kommunen där Bostadsrättsföreningen Liljan i Malmö finns. I Malmö så finns det många olika Bostadsrättsförening och i Skåne län så finns det ännu fler Bostadsrättsförening. Bostadsrättsföreningen Liljan i Malmö tillhör bolagstypen Bostadsrättsförening och bolaget har ej F-skatt. Bostadsrättsföreningen Liljan i Malmö har funnits sedan .

Vill ni skicka post till Bostadsrättsföreningen Liljan i Malmö så kan ni göra det genom att skicka er post till men känner ni att ni istället vill försöka nå bolaget genom telefon så kan ni nå dem på .

Malmö arbetar för att bolag ska trivas samtidigt verkar även Skåne län för att locka till sig fler bolag.

Bostadsrättsföreningen Liljan i Malmö har idag 746000-2962 som sitt organisationummer.

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas i förening av -Arfwidson, Eva Caroline -Thunblad, Karin Helena är den som för stunden ansvarar för Bostadsrättsföreningen Liljan i Malmö

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta lägenheter åt medlemmarna till nyttjande utan begränsning till tiden. Medlems rätt i föreningen på grund av sådan upplåtelse kallas bostadsrätt. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

I Bostadsrättsföreningen Liljan i Malmö så finns följande personer som är verksamma på ett eller annat sätt, och det är Arfwidson, Eva Caroline som är född 1965 och har titeln Ordinarie ledamot, Bock, Carl Fredrik som är född 1973 och har titeln Ordinarie ledamot, Nihlén, Hans Fredrik som är född 1972 och har titeln Ordinarie ledamot, Petersson, Térése Marie som är född 1974 och har titeln Ordinarie ledamot, Thunblad, Karin Helena som är född 1976 och har titeln Ordinarie ledamot, Fergusson, Alexandra Anna Onike som är född 1977 och har titeln SuppleantGappo, Carl Matthiaz Mauritz Bosson som är född 1982 och har titeln Suppleant, .