Bostadsrättsföreningen Oasen

Skåne län

Information

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta lägenheter åt medlemmarna till nyttjande utan begränsning till tiden. medlems rätt i föreningen på grund av sådan upplåtelse kallas bostadsrätt. medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

Så lyder verksamhetsbeskrivningen för Bostadsrättsföreningen Oasen vars verksamheterstyp är Bostadsrättsförening.

I Malmö så är Bostadsrättsföreningen Oasen en av många verksamheter vars bolagstyp är Bostadsrättsförening och tittar vi till hela Skåne län så finns det ännu fler.

Malmö arbetar för att främja liknande verksamheter så att det ska trivas både i Malmö och i Skåne län. Redan 1942-01-15 så skapades Bostadsrättsföreningen Oasen och verksamheten är har ej F-skattsedel.

746000-2558 är organisationsnummret för verksamheten som finns i Malmö.

Just nu är Bostadsrättsföreningen Oasen och det finns många verksamheter som är i Skåne län

Vill ni komma i kontakt med Bostadsrättsföreningen Oasen så går det att nå dem via telefon på 040-922865 fungerar inte det går det att skicka ett brev till verksamheten på följande adress: .

Firman tecknas, förutom av styrelsen, av Börje Hansson, Marianne Jönsson och Lars Erik Larsson, två i förening.

Följande personer är på något sätt aktiva inom Bostadsrättsföreningen Oasen är Hansson, Börje Henry som är född 1933 och har titeln Ordinarie ledamot, Jönsson, Marianne som är född 1932 och har titeln Ordinarie ledamot, Larsson, Lars Erik Fredrik som är född 1947 och har titeln Ordinarie ledamot, Lidström, Eva Mariana som är född 1965 och har titeln Suppleant, Svensson, Kjell Sigvard som är född 1941 och har titeln Suppleant, .