Bostadsrättsföreningen Mellersta

Skåne län

Information

Bostadsrättsförening finns det flera av i Malmö och Bostadsrättsföreningen Mellersta är ett av dem. Skåne län är ett stort län där det finns många verksamheter där och Bostadsrättsföreningen Mellersta är ett av dem. Statusen för Bostadsrättsföreningen Mellersta är att Bolaget är aktivt.

Bostadsrättsföreningen Mellersta är ett Bostadsrättsförening och skapades 1946-10-31. Det finns flera olika verksamheter i Skåne län som är ett stort län. Malmö där verksamheten finns i jobbar för att verksamheter som Bostadsrättsföreningen Mellersta ska trivas.

I Malmö så finns det flera olika verksamheter som är F-skattregistrerade.

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostäder åt medlemmarna till nyttjande utan tidsbegränsning. Medlems rätt i föreningen på grund av sådan upplåtelse kallas bostadsrätt. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

Gillar man fakta om moms så är det bra att veta att Bostadsrättsföreningen Mellersta inte är momsregistrerat.

Idag är Bostadsrättsföreningen Mellersta och det finns flera verksamheter som är det idag i Malmö.

Vill man komma i kontakt med Bostadsrättsföreningen Mellersta så kan man välja två tillvägagångssätt det ena är att ringa dem på 040-129238.

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -ledamöterna.

De som är på något sätt har med Bostadsrättsföreningen Mellersta är Björk, Lars Rickard som är född 1975 och har titeln Ordinarie ledamot, Friberg, Bo Einar som är född 1953 och har titeln Ordinarie ledamot, Lundberg, Anders Robert Lukas som är född 1983 och har titeln Ordinarie ledamot, Pringprayong, Nara som är född 1974 och har titeln Ordinarie ledamot, Strömberg, Malin Sofia som är född 1974 och har titeln Ordinarie ledamot, .

Bostadsrättsföreningen Mellersta har 746000-2517 som sitt organisationsnummer.