Bostadsrättsföreningen Myntet

Skåne län

Information

Bostadsrättsförening finns det flera av i Malmö och Bostadsrättsföreningen Myntet är ett av dem. Skåne län är ett stort län där det finns många verksamheter där och Bostadsrättsföreningen Myntet är ett av dem. Statusen för Bostadsrättsföreningen Myntet är att Bolaget är aktivt.

Bostadsrättsföreningen Myntet är ett Bostadsrättsförening och skapades 1936-11-14. Det finns flera olika verksamheter i Skåne län som är ett stort län. Malmö där verksamheten finns i jobbar för att verksamheter som Bostadsrättsföreningen Myntet ska trivas.

I Malmö så finns det flera olika verksamheter som är F-skattregistrerade.

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus, mot ersättning, till föreningens medlemmar upplåta bostadsrättslägenheter för permanent boende om inte annat särskilt avtalas, och i förekommande fall lokaler, till nyttjande utan begränsning i tiden.

Gillar man fakta om moms så är det bra att veta att Bostadsrättsföreningen Myntet inte är momsregistrerat.

Idag är Bostadsrättsföreningen Myntet och det finns flera verksamheter som är det idag i Malmö.

Vill man komma i kontakt med Bostadsrättsföreningen Myntet så kan man välja två tillvägagångssätt det ena är att ringa dem på .

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -ledamöterna.

De som är på något sätt har med Bostadsrättsföreningen Myntet är Benér, Emily Rebecka som är född 1982 och har titeln Ordinarie ledamot, Holmberg, Anna Maria som är född 1963 och har titeln Ordinarie ledamot, Lundström, Klas Dan Thomas som är född 1979 och har titeln Ordinarie ledamot, Reuterswärd, Katarina Marika som är född 1971 och har titeln Ordinarie ledamot, Rångevall, Anders Erik som är född 1977 och har titeln Ordinarie ledamot, Eriksson, Per Andreas som är född 1972 och har titeln SuppleantIngemansson, Erik Gustav Jakob som är född 1979 och har titeln Suppleant, .

Bostadsrättsföreningen Myntet har 746000-2475 som sitt organisationsnummer.