Bostadsrättsföreningen Manne

Skåne län

Information

Bostadsrättsförening finns det flera av i Malmö och Bostadsrättsföreningen Manne är ett av dem. Skåne län är ett stort län där det finns många företag där och Bostadsrättsföreningen Manne är ett av dem. Statusen för Bostadsrättsföreningen Manne är att Bolaget är aktivt.

Bostadsrättsföreningen Manne är ett Bostadsrättsförening och skapades 1946-11-15. Det finns flera olika företag i Skåne län som är ett stort län. Malmö där företaget finns i jobbar för att företag som Bostadsrättsföreningen Manne ska trivas.

I Malmö så finns det flera olika företag som är F-skattregistrerade.

Att efter förvärv av tomt nummer 2 i kvarteret Manligheten inom stadsdelen Rosengård i Malmö, därå låta uppföra en bostadsfastig- het, förvalta nämnda fastighet samt åt sina medlemmar i denna upplåta bostäder och andra lokaler under nyttjanderätt för obegränsad tid.

Gillar man fakta om moms så är det bra att veta att Bostadsrättsföreningen Manne inte är momsregistrerat.

Idag är Bostadsrättsföreningen Manne och det finns flera företag som är det idag i Malmö.

Vill man komma i kontakt med Bostadsrättsföreningen Manne så kan man välja två tillvägagångssätt det ena är att ringa dem på .

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -ledamöterna.

De som är på något sätt har med Bostadsrättsföreningen Manne är Johansson, Jane Sandra Therese som är född 1975 och har titeln Ordinarie ledamot, Jönsson, Ernst Gösta som är född 1922 och har titeln Ordinarie ledamot, Pekgöz, Bediz som är född 1952 och har titeln Ordinarie ledamot, Hellström, Ingrid Rosita som är född 1943 och har titeln Suppleant, Petersen, Susan Lykke som är född 1966 och har titeln Suppleant, .

Bostadsrättsföreningen Manne har 746000-2236 som sitt organisationsnummer.