Bostadsrättsföreningen Ulrika

Skåne län

Information

I Skåne län så finns Bostadsrättsföreningen Ulrika. Det är en av många bolag som är verksamma i denna region. Kommunen som verksamheten ligger i är Malmö här finns det många olika Bostadsrättsförening. Bostadsrättsföreningen Ulrika tillhör bolagstypen "Bostadsrättsförening" och det är en bolagstyp som det finns fler av i Skåne län. Malmö jobbar hårt för att bolag skall trivas i kommunen och med den närhet till andra bolag som finns i Skåne län gör att bolag trivs där.

Bostadsrättsföreningen Ulrika är ej momsregistretat och har organisationsnummer 746000-2228.

Vill man komma i kontakt med verksamheten så kan man nå dem via telefon: (okänt telefonnummer) alternativt besöka eller skicka post till Bostadsrättsföreningen Ulrika på följande adress Djäkneg. 2, 211 35, Malmö.

Bostadsrättsföreningen Ulrika är idag och har varit registrerat för F-skatt sedan 1994-01-01.

I Bostadsrättsföreningen Ulrika så sitter följande personer i styrelsen: , , , , , . Dhanda Schulz, Minakshi som är född 1976 och har titeln Suppleant ,

Bolaget har följande verksamhetsbeskrivning: Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostäder för permanent boende samt lokaler åt medlemmarna för nyttjande utan tidsbegränsning. Medlems rätt i föreningen på grund av sådan upplåtelse kallas bostadsrätt. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.