Bostadsrättsföreningen Grängeshus

Skåne län

Information

Bostadsrättsföreningen Grängeshus hittar ni ett Skåne län som inte är som andra län. I Skåne län hittar ni Malmö som är den kommunen där Bostadsrättsföreningen Grängeshus finns. I Malmö så finns det många olika Bostadsrättsförening och i Skåne län så finns det ännu fler Bostadsrättsförening. Bostadsrättsföreningen Grängeshus tillhör bolagstypen Bostadsrättsförening och företaget har ej F-skatt. Bostadsrättsföreningen Grängeshus har funnits sedan .

Vill ni skicka post till Bostadsrättsföreningen Grängeshus så kan ni göra det genom att skicka er post till men känner ni att ni istället vill försöka nå företaget genom telefon så kan ni nå dem på 040-323173.

Malmö arbetar för att företag ska trivas samtidigt verkar även Skåne län för att locka till sig fler företag.

Bostadsrättsföreningen Grängeshus har idag 746000-2210 som sitt organisationummer.

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -Borjo, Ann Madelene Jessica -Borjo, Olof Gustav -Eqdam Rashti, Souciance -Warnerbring, Joakim Michael är den som för stunden ansvarar för Bostadsrättsföreningen Grängeshus

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter och lokaler under nyttjanderätt och utan tidsbegränsning. Upplåtelsen kan även omfatta mark som ligger i anslutning till ett hus, om marken skall nyttjas tillsammans med huset eller en del av huset.

I Bostadsrättsföreningen Grängeshus så finns följande personer som är verksamma på ett eller annat sätt, och det är Borjo, Ann Madelene Jessica som är född 1982 och har titeln Ordinarie ledamot, Borjo, Olof Gustav som är född 1981 och har titeln Ordinarie ledamot, Eqdam Rashti, Souciance som är född 1981 och har titeln Ordinarie ledamot, Lund, Eva Margrethe som är född 1950 och har titeln Ordinarie ledamot, Warnerbring, Joakim Michael som är född 1983 och har titeln Ordinarie ledamot, Ipsen, Dennis Gert-Åke som är född 1976 och har titeln SuppleantNymark Christensen, Hans som är född 1948 och har titeln Suppleant, .