Bostadsrättsföreningen Syrenen

Skåne län

Information

746000-2079 är organisationsnummer för bolaget Bostadsrättsföreningen Syrenen. Organisationsnummer används för att hålla koll på alla organisationer genom ett unikt nr som i sin tur är kopplat till organisationen.

Bolagstypen som Bostadsrättsföreningen Syrenen är Bostadsrättsförening. Det finns idag flera olika Bostadsrättsförening i Malmö som är den kommunen som Bostadsrättsföreningen Syrenen finns i.

Bostadsrättsföreningen Syrenen har varit registrerat sedan 1936-01-15 och det finns flera bolag i Skåne län som har funnits sedan dess.

Bolaget är aktivt och det har det varit sedan ett tag tillbaka. Bolaget är ej registrerat för F-skatt vill man istället veta hur det står till med momsen för Bostadsrättsföreningen Syrenen så kan det vara bra att veta att de inte är momsregistrerade.

Bostadsrättsföreningen Syrenen är och det finns flera bolag i Malmö som också är .

Firmatecknare för Bostadsrättsföreningen Syrenen är följande:
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -Nilsson, Karin Lisbeth Yvonne -Nivald, Ina Carolina Linda -Strand, Bo Hans Kristian

Vill ni komma i kontakt med Bostadsrättsföreningen Syrenen så kan ni göra det på telefon genom eller genom brev på följande adress:
Amiralsg. 76, 214 37, Malmö

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostäder och andra lägenheter åt medlemmarna till nyttjande utan begränsning till tiden samt att tillgodose gemensammma intressen och behov. Upplåtelsen får även omfatta mark som ligger i anslutning till föreningens hus, om marken skall användas som komplement till bostadslägenhet eller lokal. Medlems rätt i föreningen på grund av sådan upplåtelse kallas bostadsrätt. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

Det finns olika personer som har en koppling med Bostadsrättsföreningen Syrenen och det är Nilsson, Karin Lisbeth Yvonne som är född 1952 och har titeln Ordinarie ledamot, Nivald, Ina Carolina Linda som är född 1977 och har titeln Ordinarie ledamot, Strand, Bo Hans Kristian som är född 1929 och har titeln Ordinarie ledamot, Astour, Elias som är född 1979 och har titeln Suppleant,