Bostadsrättsföreningen Alven

Skåne län

Information

Bostadsrättsföreningen Alven hittar ni ett Skåne län som inte är som andra län. I Skåne län hittar ni Malmö som är den kommunen där Bostadsrättsföreningen Alven finns. I Malmö så finns det många olika Bostadsrättsförening och i Skåne län så finns det ännu fler Bostadsrättsförening. Bostadsrättsföreningen Alven tillhör verksamheterstypen Bostadsrättsförening och verksamheten har ej F-skatt. Bostadsrättsföreningen Alven har funnits sedan .

Vill ni skicka post till Bostadsrättsföreningen Alven så kan ni göra det genom att skicka er post till Nobelv. 11 A, 214 29, Malmö men känner ni att ni istället vill försöka nå verksamheten genom telefon så kan ni nå dem på 040-323173.

Malmö arbetar för att verksamheter ska trivas samtidigt verkar även Skåne län för att locka till sig fler verksamheter.

Bostadsrättsföreningen Alven har idag 746000-2020 som sitt organisationummer.

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -ledamöterna är den som för stunden ansvarar för Bostadsrättsföreningen Alven

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta lägenheter åt medlemmarna till nyttjande utan begränsning till tiden. Medlems rätt i föreningen på grund av sådan upplåtelse kallas bostadsrätt. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

I Bostadsrättsföreningen Alven så finns följande personer som är verksamma på ett eller annat sätt, och det är Johnsson, John Benny Michael som är född 1967 och har titeln Ordinarie ledamot, Kostovic, Ibrahim som är född 1978 och har titeln Ordinarie ledamot, Landin, Åke Ludvig Morgan som är född 1976 och har titeln Ordinarie ledamot, Nilsson, Ann Louise Ellinor som är född 1981 och har titeln Suppleant, van Hoesel, Eveline Josephine A som är född 1975 och har titeln Suppleant, .