Bostadsrättsföreningen Vårbohem

Skåne län

Information

746000-1956 är organisationsnummer för bolaget Bostadsrättsföreningen Vårbohem. Organisationsnummer används för att hålla koll på alla organisationer genom ett unikt nr som i sin tur är kopplat till organisationen.

Bolagstypen som Bostadsrättsföreningen Vårbohem är Bostadsrättsförening. Det finns idag flera olika Bostadsrättsförening i Malmö som är den kommunen som Bostadsrättsföreningen Vårbohem finns i.

Bostadsrättsföreningen Vårbohem har varit registrerat sedan 1945-09-29 och det finns flera bolag i Skåne län som har funnits sedan dess.

Bolaget är aktivt och det har det varit sedan ett tag tillbaka. Bolaget är ej registrerat för F-skatt vill man istället veta hur det står till med momsen för Bostadsrättsföreningen Vårbohem så kan det vara bra att veta att de inte är momsregistrerade.

Bostadsrättsföreningen Vårbohem är och det finns flera bolag i Malmö som också är .

Firmatecknare för Bostadsrättsföreningen Vårbohem är följande:
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -Hörnemalm, Sofia Katarina -Simonsson, Hans Ove Kenneth -Ökvist, Per Anders

Vill ni komma i kontakt med Bostadsrättsföreningen Vårbohem så kan ni göra det på telefon genom eller genom brev på följande adress:

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter och lokaler till nyttjande och utan tidsbegränsning. Upplåtelse får även omfatta mark som ligger i anslutning till föreningens hus, om marken skall användas som komplement till bostadslägenhet eller lokal. Bostadsrätt är den rätt i föreningen som en medlem har på grund av upplåtelsen. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

Det finns olika personer som har en koppling med Bostadsrättsföreningen Vårbohem och det är Hörnemalm, Sofia Katarina som är född 1981 och har titeln Ordinarie ledamot, Lindby Malmquist, Hanna Maria som är född 1988 och har titeln Ordinarie ledamot, Simonsson, Hans Ove Kenneth som är född 1974 och har titeln Ordinarie ledamot, Ökvist, Per Anders som är född 1978 och har titeln Ordinarie ledamot, Fremer, Annika Inga Madeleine som är född 1986 och har titeln Suppleant,