Bostadsrättsföreningen Rabatten

Skåne län

Information

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus, upplåta bostäder för permanent boende samt lokaler åt medlemmarna för nyttjande utan tidsbegränsning. Medlems rätt i föreningen på grund av sådan upplåtelse kallas bostadsrätt. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadshavare

Så lyder verksamhetsbeskrivningen för Bostadsrättsföreningen Rabatten vars bolagstyp är Bostadsrättsförening.

I Malmö så är Bostadsrättsföreningen Rabatten ett av många bolag vars bolagstyp är Bostadsrättsförening och tittar vi till hela Skåne län så finns det ännu fler.

Malmö arbetar för att främja liknande företag så att det ska trivas både i Malmö och i Skåne län. Redan 1935-02-15 så skapades Bostadsrättsföreningen Rabatten och företaget är har ej F-skattsedel.

746000-1899 är organisationsnummret för företaget som finns i Malmö.

Just nu är Bostadsrättsföreningen Rabatten och det finns många företag som är i Skåne län

Vill ni komma i kontakt med Bostadsrättsföreningen Rabatten så går det att nå dem via telefon på 040-6119600 fungerar inte det går det att skicka ett brev till företaget på följande adress: .

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -ledamöterna

Följande personer är på något sätt aktiva inom Bostadsrättsföreningen Rabatten är Hedlund, Hampus Daniel som är född 1982 och har titeln Ordinarie ledamot, Lindgren, Eva Catarina som är född 1967 och har titeln Ordinarie ledamot, Thorén, Johan Anders som är född 1975 och har titeln Ordinarie ledamot, Lundberg, Arne Gunnar som är född 1933 och har titeln Suppleant, Partin, Eva som är född 1962 och har titeln Suppleant, .