Bostadsrättsföreningen Lönngården

Skåne län

Information

I Malmö finns det ett Bostadsrättsförening som heter Bostadsrättsföreningen Lönngården. Det finns flera bolag som liknar Bostadsrättsföreningen Lönngården i Skåne län. Malmö är verksamma för att främja bolagandet i kommunen.

Sedan 1933-10-20 så har Bostadsrättsföreningen Lönngården varit registrerat. Idag är Bostadsrättsföreningen Lönngården och det finns fler bolag som är det i Malmö.

Vill man komma i kontakt med Bostadsrättsföreningen Lönngården så kan man gör det genom att posta ett brev till Lönng. 40 C, 214 49, Malmö. Vi ni istället prata med Bostadsrättsföreningen Lönngården så kan ni göra det på 040-84857.

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostäder åt medlemmarna till nyttjande utan tidsbegränsning. Medlems rätt i föreningen på grund av sådan upplåtelse kallas bostadsrätt. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrätts- havare.

De som idag har ett visst ansvar för bolaget är idag Horn, Henning som är född 1975 och har titeln Ordinarie ledamot, Larsson, Lars-Arne Fredrik som är född 1974 och har titeln Ordinarie ledamot, Majlöv, Martin Krister som är född 1974 och har titeln Ordinarie ledamot, Olsson, Stefan Kristoffer som är född 1978 och har titeln Ordinarie ledamot, Sjöberg, Karin Anna Maria som är född 1975 och har titeln Ordinarie ledamot, Alexandersson, Robert Bengt Olof som är född 1969 och har titeln SuppleantDavidsson, Stefan Per-Olov som är född 1970 och har titeln Suppleant, Persson, Mona Ann-Charlotte som är född 1963 och har titeln Suppleant, .

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -ledamöterna .

Bostadsrättsföreningen Lönngården har 746000-1733 som sitt organisationsnummer.