Bostadsföreningen Centrum u p a

Skåne län

Information

Bostadsföreningen Centrum u p a hittar ni ett Skåne län som inte är som andra län. I Skåne län hittar ni Malmö som är den kommunen där Bostadsföreningen Centrum u p a finns. I Malmö så finns det många olika Bostadsförening och i Skåne län så finns det ännu fler Bostadsförening. Bostadsföreningen Centrum u p a tillhör bolagstypen Bostadsförening och företaget har ej F-skatt. Bostadsföreningen Centrum u p a har funnits sedan .

Vill ni skicka post till Bostadsföreningen Centrum u p a så kan ni göra det genom att skicka er post till Brog. 13, 211 44, Malmö men känner ni att ni istället vill försöka nå företaget genom telefon så kan ni nå dem på .

Malmö arbetar för att företag ska trivas samtidigt verkar även Skåne län för att locka till sig fler företag.

Bostadsföreningen Centrum u p a har idag 746000-1626 som sitt organisationummer.

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas i förening av -Johansson Scuderi, Agneta Birgitta M -Lund Mikkelsen, Jörgen är den som för stunden ansvarar för Bostadsföreningen Centrum u p a

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostäder och lokaler åt medlemmarna till nyttjande utan tidsbegränsning. Medlems rätt i föreningen på grund av sådan upplåtelse kallas andelsrätt. Medlem som innehar andelsrätt kallas andelshavare.

I Bostadsföreningen Centrum u p a så finns följande personer som är verksamma på ett eller annat sätt, och det är Andersson, Lars Martin Herman som är född 1981 och har titeln Ordinarie ledamot, Johansson Scuderi, Agneta Birgitta M som är född 1955 och har titeln Ordinarie ledamot, Lund Mikkelsen, Jörgen som är född 1962 och har titeln Ordinarie ledamot, Raben-Skov, Malin som är född 1975 och har titeln Ordinarie ledamot, Cavala, Christina som är född 1974 och har titeln Suppleant, .