Bostadsrättsföreningen Ellenborg

Skåne län

Information

Bostadsrättsföreningen Ellenborg hittar ni ett Skåne län som inte är som andra län. I Skåne län hittar ni Malmö som är den kommunen där Bostadsrättsföreningen Ellenborg finns. I Malmö så finns det många olika Bostadsrättsförening och i Skåne län så finns det ännu fler Bostadsrättsförening. Bostadsrättsföreningen Ellenborg tillhör verksamheterstypen Bostadsrättsförening och verksamheten har ej F-skatt. Bostadsrättsföreningen Ellenborg har funnits sedan .

Vill ni skicka post till Bostadsrättsföreningen Ellenborg så kan ni göra det genom att skicka er post till men känner ni att ni istället vill försöka nå verksamheten genom telefon så kan ni nå dem på 040-231780.

Malmö arbetar för att verksamheter ska trivas samtidigt verkar även Skåne län för att locka till sig fler verksamheter.

Bostadsrättsföreningen Ellenborg har idag 746000-1535 som sitt organisationummer.

Firman tecknas, förutom av styrelsen, av Magnus Tomasovszky, Jan Kraal och Thomas Leikel Dunér, två i förening. är den som för stunden ansvarar för Bostadsrättsföreningen Ellenborg

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostäder och andra lägenheter åt medlemmarna till nyttjande utan tidsbegränsning. upplåtelse kan även omfatta mark som ligger i anslutning till ett hus, om marken skall nyttjas tillsammans med huset eller del av huset. bostadsrätt är den rätt i föreningen som en medlem har på grund av upplåtelsen. medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

I Bostadsrättsföreningen Ellenborg så finns följande personer som är verksamma på ett eller annat sätt, och det är Kraal, Jan Johannes som är född 1945 och har titeln Ordinarie ledamot, Leikel Dunér, Thomas Michael som är född 1971 och har titeln Ordinarie ledamot, Tomasovszky, Magnus som är född 1973 och har titeln Ordinarie ledamot, Bendz, Emma Andrea Elisabeth som är född 1979 och har titeln Suppleant, .