Bostadsrättsföreningen Dragör

Skåne län

Information

Bostadsrättsförening finns det flera av i Malmö och Bostadsrättsföreningen Dragör är ett av dem. Skåne län är ett stort län där det finns många företag där och Bostadsrättsföreningen Dragör är ett av dem. Statusen för Bostadsrättsföreningen Dragör är att Bolaget är aktivt.

Bostadsrättsföreningen Dragör är ett Bostadsrättsförening och skapades 1946-12-16. Det finns flera olika företag i Skåne län som är ett stort län. Malmö där företaget finns i jobbar för att företag som Bostadsrättsföreningen Dragör ska trivas.

I Malmö så finns det flera olika företag som är F-skattregistrerade.

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostäder och andra lägenheter åt medlemmarna till nyttjande utan tidsbegränsning. Upplåtelse kan även omfatta mark som ligger i anslutning till ett hus, om marken skall nyttjas tillsammans med huset eller en del av huset.

Gillar man fakta om moms så är det bra att veta att Bostadsrättsföreningen Dragör inte är momsregistrerat.

Idag är Bostadsrättsföreningen Dragör och det finns flera företag som är det idag i Malmö.

Vill man komma i kontakt med Bostadsrättsföreningen Dragör så kan man välja två tillvägagångssätt det ena är att ringa dem på 040-242000.

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -Carlbom, Emma Kristina -Carlsson, Carl Fredrik Hubert -Hedborg, Jan Erik -Lünnér, Märta Helena.

De som är på något sätt har med Bostadsrättsföreningen Dragör är Carlbom, Emma Kristina som är född 1968 och har titeln Ordinarie ledamot, Carlsson, Carl Fredrik Hubert som är född 1966 och har titeln Ordinarie ledamot, Gustafsson, Ulf-Herbert som är född 1961 och har titeln Ordinarie ledamot, Hedborg, Jan Erik som är född 1947 och har titeln Ordinarie ledamot, Lünnér, Märta Helena som är född 1961 och har titeln Ordinarie ledamot, Borna Lundh, Ylva Henriette som är född 1953 och har titeln SuppleantJensen, Jörgen Skovgaard som är född 1955 och har titeln Suppleant, Otterström, Per Håkan Birger som är född 1963 och har titeln Suppleant, .

Bostadsrättsföreningen Dragör har 746000-1360 som sitt organisationsnummer.