Bostadsrättsföreningen Kroneborg

Skåne län

Information

I Malmö finns det ett Bostadsrättsförening som heter Bostadsrättsföreningen Kroneborg. Det finns flera bolag som liknar Bostadsrättsföreningen Kroneborg i Skåne län. Malmö är verksamma för att främja bolagandet i kommunen.

Sedan 1944-12-30 så har Bostadsrättsföreningen Kroneborg varit registrerat. Idag är Bostadsrättsföreningen Kroneborg och det finns fler bolag som är det i Malmö.

Vill man komma i kontakt med Bostadsrättsföreningen Kroneborg så kan man gör det genom att posta ett brev till . Vi ni istället prata med Bostadsrättsföreningen Kroneborg så kan ni göra det på .

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter och lokaler under nyttjanderätt och utan tidsbegränsning. Upplåtelse får även omfatta mark som ligger i anslutning till föreningens hus, om marken skall användas som komplement till bostadslägenhet eller lokal. Bostadsrätt är den rätt i föreningen som en medlem har på grund av upplåtelsen. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

De som idag har ett visst ansvar för bolaget är idag Bengtsson, Per Anders som är född 1975 och har titeln Ordinarie ledamot, Lantz, Johannes Carl Fredrik som är född 1973 och har titeln Ordinarie ledamot, Stener, Anna Margareta som är född 1954 och har titeln Ordinarie ledamot, Almer, Andreas Oskar Brodde som är född 1979 och har titeln Suppleant, Persson, Sally Elisabeth som är född 1947 och har titeln Suppleant, .

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -ledamöterna .

Bostadsrättsföreningen Kroneborg har 746000-1337 som sitt organisationsnummer.