Bostadsrättsföreningen Strandgården

Skåne län

Information

746000-0958 är organisationsnummer för företaget Bostadsrättsföreningen Strandgården. Organisationsnummer används för att hålla koll på alla organisationer genom ett unikt nr som i sin tur är kopplat till organisationen.

Bolagstypen som Bostadsrättsföreningen Strandgården är Bostadsrättsförening. Det finns idag flera olika Bostadsrättsförening i Malmö som är den kommunen som Bostadsrättsföreningen Strandgården finns i.

Bostadsrättsföreningen Strandgården har varit registrerat sedan 1945-04-03 och det finns flera företag i Skåne län som har funnits sedan dess.

Bolaget är aktivt och det har det varit sedan ett tag tillbaka. Företaget är ej registrerat för F-skatt vill man istället veta hur det står till med momsen för Bostadsrättsföreningen Strandgården så kan det vara bra att veta att de inte är momsregistrerade.

Bostadsrättsföreningen Strandgården är och det finns flera bolag i Malmö som också är .

Firmatecknare för Bostadsrättsföreningen Strandgården är följande:
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -ledamöterna

Vill ni komma i kontakt med Bostadsrättsföreningen Strandgården så kan ni göra det på telefon genom 040-122659 eller genom brev på följande adress:

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta lägenheter åt medlemmarna för nyttjande utan begränsning i tiden. Bostadsrätt är den rätt i föreningen som en medlem har på grund av upplåtelsen. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

Det finns olika personer som har en koppling med Bostadsrättsföreningen Strandgården och det är Hammargren, Victoria Frida Ingrid som är född 1982 och har titeln Ordinarie ledamot, Jönsson, Marie Elisabeth som är född 1966 och har titeln Ordinarie ledamot, Lennerup, Johan Christopher som är född 1975 och har titeln Ordinarie ledamot, Millrud, Björn Christer Elmir som är född 1982 och har titeln Ordinarie ledamot, Stoltz, Per Arne Gunnar som är född 1955 och har titeln Ordinarie ledamot, Terning, Ann-Charlotte som är född 1963 och har titeln SuppleantSandberg, Göte Kenneth som är född 1960 och har titeln Revisor, Rydberg, Anna Camilla Elisabeth som är född 1983 och har titeln Revisorssuppleant,