Bostadsrättsföreningen Linnéagården

Skåne län

Information

Bostadsrättsföreningen Linnéagården hittar ni ett Skåne län som inte är som andra län. I Skåne län hittar ni Malmö som är den kommunen där Bostadsrättsföreningen Linnéagården finns. I Malmö så finns det många olika Bostadsrättsförening och i Skåne län så finns det ännu fler Bostadsrättsförening. Bostadsrättsföreningen Linnéagården tillhör bolagstypen Bostadsrättsförening och företaget har ej F-skatt. Bostadsrättsföreningen Linnéagården har funnits sedan .

Vill ni skicka post till Bostadsrättsföreningen Linnéagården så kan ni göra det genom att skicka er post till Andréeg. 10 B, 211 49, Malmö men känner ni att ni istället vill försöka nå företaget genom telefon så kan ni nå dem på .

Malmö arbetar för att företag ska trivas samtidigt verkar även Skåne län för att locka till sig fler företag.

Bostadsrättsföreningen Linnéagården har idag 746000-0867 som sitt organisationummer.

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -ledamöterna är den som för stunden ansvarar för Bostadsrättsföreningen Linnéagården

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostäder och andra lägenheter åt medlemmarna till nyttjande utan begränsning till tiden samt att tillgodose gemensamma intressen och behov. Upplåtelsen får även omfatta mark som ligger i anslutning till föreningens hus, om marken skall användas som komplement till bostadslägenhet eller lokal. Medlems rätt i föreningen på grund av sådan upplåtelse kallas bostadsrätt. Medlem som innehar bostasrätt kallas bostadsrättshavare.

I Bostadsrättsföreningen Linnéagården så finns följande personer som är verksamma på ett eller annat sätt, och det är Cristiansson, Kerstin Marja Hedvig som är född 1968 och har titeln Ordinarie ledamot, Karlsson, Mats Henrik som är född 1979 och har titeln Ordinarie ledamot, Lundquist, Anders Sven Olof som är född 1955 och har titeln Ordinarie ledamot, Pettersson, Malte Ivan Tobias som är född 1980 och har titeln Ordinarie ledamot, Johnsson, Bengt-Erik som är född 1967 och har titeln Suppleant, .